RANKING WYSTAWOWY 2019

Zarząd Główny na zebraniu plenarnym w dniu 22.05.2020 r. podjął uchwałę o przywróceniu rankingu wystawowego dla członków Związku. Ranking prowadzony będzie na zasadzie dobrowolności – uczestnicy zgłaszają swoje psy do udziału w rankingu za pomocą serwisu internetowego www.ranking-zkwp.pl. Osoby posiadające konto użytkownika wystawy.net mogą się logować za pomocą swoich danych dostępowych.

Aktualny Regulamin Rankingu Wystawowego

Zasady organizacji rankingu

Logowanie do systemu rejestracji psówTEORETYCZNY EGZAMIN SĘDZIOWSKI

Prezydium Kolegium Sędziów informuje, że ustalone zostały terminy teoretycznych egzaminów sędziowskich:
- dla asystentów kynologicznych - kandydatów na sędziów na dzień 17.10.2020 r. (sobota)
- dla sędziów międzynarodowych, rozszerzających uprawnienia sędziowskie, na dzień 18.10.2020 r. (niedziela)
Miejsce egzaminu, a także termin i forma składania dokumentów zostaną podane w odrębnym komunikacie, po 15 lipca 2020 roku i będą podyktowane sytuacją epidemiczną oraz zmieniającymi się zaleceniami w tym zakresie.


UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z DNIA 22.05.2020r.

Zarząd Główny ZKwP na zebraniu plenarnym w dniu 22 maja 2020r. podjął następujące uchwały:
1. przywrócił organizację Rankingu Wystawowego za sezon 2019 oraz znowelizował Regulamin Rankingu i Zasady organizacji rankingu wystawowego.
2. Zatwierdził wniosek Prezydium Kolegium Sędziów o organizację teoretycznego egzaminu sędziowskiego w dniach 17-18 października 2020r.
3. Wprowadził zmiany do „Zasad organizacji przeglądu hodowlanego” (obowiązujących na czas epidemii Covid-19) obniżając wiek suk przystępujących do przeglądu do 15 miesięcy oraz wprowadzając niższą opłatę dla psów ras polskich.

Zasady organizacji PRZEGLĄDU HODOWLANEGO

4. Zatwierdził skład osobowy Głównej Komisji Hodowlanej.
5. Zatwierdził wniosek Głównej Komisji Hodowlanej o powołanie kol. Anny Kochan na przewodniczącą Klubu Briarda i Beaucerona (komisji ZG)
6. Powołał Klub Polskiego Spaniela Myśliwskiego (komisję Zarządu Głównego) oraz powierzył kol. Małgorzacie Supronowicz funkcję przewodniczącej Klubu.
7. Zatwierdził wniosek Głównej Komisji Hodowlanej o zmianę przewodniczących Klubów Ras – komisji Zarządu Głównego
Polskiego Owczarka Podhalańskiego - Anna Kochan
Molosów - Marcin Luciak
Posokowców - Marian Paweł Bocianowski
8. Zatwierdził zmianę terminu wystaw międzynarodowych w Poznaniu na 12 i 13 grudnia 2020r.ZKwP ZARZĄD GŁÓWNY

ALEJE JEROZOLIMSKIE 30/11 00-024 WARSZAWA

  Konto bankowe ZG ZKwP:
PEKAO S.A.   69 1240 6768 1111 0010 9717 6809

Copyright © 2016. All Rights Reserved.