UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z DNIA 25.07.2020r.

Zarząd Główny ZKwP na zebraniu plenarnym w dniu 25 lipca 2020r. podjął następujące uchwały:
1. Wprowadził obowiązek znakowania mikroczipem elektronicznym wszystkich szczeniąt urodzonych w hodowlach ZKwP, zachowując oznakowanie tatuażem jako dodatkową opcję; w rodowodach wpisywany będzie numer identyfikacyjny mikroczipa. Odpowiednia zmiana w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych wchodzi w życie od dnia 01.01.2021 r.
2. Wyraził zgodę na utworzenie Klubu Buldoga Francuskiego z władzami wybieralnymi.
3. Powołał kol. Joannę Dadej na sekretarza Klubu Briarda i Beaucerona.
4. Wprowadził od dnia 01.01.2020 r. opłatę w wysokości 60 zł za wydanie przez Biuro ZG świadectwa wyrejestrowania psa z ksiąg PKR (dotyczy psów z nostryfikowanymi rodowodami zagranicznymi).
5. Na wniosek Głównej Komisji Szkolenia Psów, po pozytywnym zaopiniowaniu przez Prezydium Kolegium Sędziów, wprowadził specjalny tryb rozszerzenia uprawnień sędziowskich na Mondioring dla sędziów międzynarodowych pracy psów obrończych. GKSP zorganizuje seminarium dla kandydatów, prowadzone przez czołowych specjalistów tej specjalności z krajów FCI. Kandydaci, którzy zaliczą seminarium, zostaną dopuszczeni do egzaminu praktycznego, a po jego zaliczeniu otrzymają uprawnienia sędziów międzynarodowych w specjalności mondioring.
6. Powołał kol. Milenę Kowalską na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Zarządzie Głównym.
7. Zatwierdził zmiany i uzupełnienia w kalendarzu wystaw psów rasowych na rok 2020.
8. Potwierdził kalendarz wystaw międzynarodowych na rok 2021, przyjęty uchwałą plenum ZG w dniu 8 lipca 2018 r.
9. Zatwierdził prawo do organizacji wystaw międzynarodowych w roku 2022:

21-23/01 Lubin (O. Legnica)
5-6/02 Bydgoszcz
12-13/02 Sosnowiec (O. Katowice)
27/02 Leszno – wystawa championów
26-27/03 Drzonków (O. Zielona Góra)
2-3/04 Nadarzyn (O. Warszawa)
23-24/04 Opole
14-15/05 Łódź
21-22/05 Cyziówka (O. Rzeszów)
28-29/05 Leszno
4-5/06 Bytom
11-12/06 Kraków
25-26/06 Szczecin
16-17/07 Gorzów Wielkopolski
23-24/07 Konopiska (O. Częstochowa)
13-14/08 Sopot
20-21/08 Białystok
27-28/08 Rybnik
24-25/09 Wrocław
5/11 Poznań
6/11 Poznań
19-20/11 Kielce
10-11/12 Lublin


10. Zatwierdził prawo do organizacji wystaw międzynarodowych w roku 2023:

21-22/01 Lubin (O. Legnica)
11-12/02 Bydgoszcz
11-12/02 Sosnowiec (O. Katowice)
26/02 Leszno – wystawa championów
25-26/03 Nadarzyn (O. Warszawa)
1-2/04 Drzonków (O. Zielona Góra)
29-30/04 Opole
6-7/05 Cyziówka (O. Rzeszów)
13-14/05 Łódź
27-28/05 Leszno
10-11/06 Bytom
17-18/06 Kraków
24-25/06 Szczecin
15-16/07 Gorzów Wielkopolski
22-23/07 Konopiska (O. Częstochowa)
12-13/08 Sopot
19-20/08 Białystok
2-3/09 Rybnik
23-24/09 Wrocław
4/11 Poznań
5/11 Poznań
25-26/11 Kielce
9-10/12 Lublin


11. Na wniosek SKJ dopuścił do oceniania na wystawach organizowanych przez ZKwP rasę nieuznaną Tatranský durič (Tatra hound).
12. Wyraził zgodę na rozdział kolorów w rasie doberman podczas wystawy specjalistycznej organizowanej w roku 2021 przez Klub Pinczerów i Sznaucerów (z władzami wybieralnymi)


INFORMACJA PREZYDIUM KOLEGIUM SĘDZIÓW

Szanowni Państwo,
Prezydium Kolegium Sędziów, w ślad za wcześniejszą informacją, potwierdza zaplanowany termin teoretycznych egzaminów sędziowskich w dniach:
17 października 2020 roku dla asystentów przystępujących do teoretycznego egzaminu sędziowskiego
18 października 2020 roku dla sędziów międzynarodowych przystępujących do teoretycznego egzaminu sędziowskiego na rozszerzenie uprawnień.
Egzaminy będą przeprowadzone zgodnie z obowiązującym Regulaminem Sędziów i Asystentów, jednak z powodu obowiązujących i przewidywanych w okresie okołoegzaminacyjnym ograniczeń sanitarno- epidemicznych, zmienione będą zasady przesyłania wymaganej dokumentacji.
Informacja o terminie składania wniosków o dopuszczenie do egzaminów oraz trybie składania dokumentacji podana będzie po 1 września 2020 roku, poprzez zamieszczenie szczegółowych informacji na stronie internetowej Zarządu Głównego, a także przekazanie jej do wszystkich oddziałów Związku.
Do czasu ogłoszenia powyższych informacji nie należy przesyłać do Biura Zarządu Głównego wniosków o dopuszczenie do egzaminu, ani żadnych dokumentów, dotyczących planowanego przystąpienia do egzaminu.
Miejsce egzaminu:
na potrzeby egzaminów zarezerwowano salę w Hotelu Gromada w Warszawie, plac Powstańców Warszawy 2.
Z poważaniem

Janusz Opara
Przewodniczący Prezydium Kolegium Sędziów
Związku Kynologicznego w Polsce


INFORMACJA O PRACY BIURA ZG W OKRESIE URLOPOWYM

W okresie od 21 sierpnia do 31 sierpnia 2020 r. biuro Zarządu Głównego będzie nieczynne z powodu przerwy urlopowej.
Ostatnia wysyłka dokumentacji do oddziałów zrealizowana zostanie w dniu 20.08.2020 r.
Prosimy również o nie przesyłanie korespondencji na adresy biura ZG w okresie urlopowym.


INFORMACJA PREZYDIUM KOLUGIUM SĘDZIÓW DLA SĘDZIÓW I ASYSTENTÓW KYNOLOGICZNYCH

Szanowni Państwo,
W związku z napływającymi prośbami sędziów kynologicznych i asystentów kynologicznych, członków Związku Kynologicznego w Polsce o uzyskanie zgody Prezydium Kolegium Sędziów na udział w imprezach organizowanych przez instytucje inne, niż ZKwP lub PZŁ, w tym w imprezach określanych jako „wystawy próbne, podczas których sędziami konkurencji będą sędziowie FCI”, Prezydium Kolegium Sędziów wyjaśnia:

1. zgodnie z obowiązującymi przepisami sędziowie kynologiczni ZKWP, mogą oceniać w Polsce wyłącznie na imprezach organizowanych pod patronatem ZKwP lub PZŁ
2. asystenci kynologiczni ZKwP nie mają prawa „sędziować” na żadnej imprezie w Związku, ani poza nim
3. Prezydium Kolegium Sędziów nie udzieliło i nie udzieli zgody żadnemu sędziemu kynologicznemu na sędziowanie na imprezie kynologicznej w Polsce, zorganizowanej przez organizację inną, niż ZKwP lub PZŁ
4. udział sędziego w imprezie zorganizowanej przez inne, niż ZKwP lub PZŁ organizacje, skutkować będzie wszczęciem postępowania dyscyplinarnego za naruszenie obowiązujących zapisów Regulaminu Sędziów i Asystentów.

Z poważaniem

Janusz Opara
Przewodniczący Prezydium Kolegium Sędziów
Związku Kynologicznego w Polsce


RANKING WYSTAWOWY 2019

Zarząd Główny na zebraniu plenarnym w dniu 22.05.2020 r. podjął uchwałę o przywróceniu rankingu wystawowego dla członków Związku. Ranking prowadzony będzie na zasadzie dobrowolności – uczestnicy zgłaszają swoje psy do udziału w rankingu za pomocą serwisu internetowego www.ranking-zkwp.pl. Osoby posiadające konto użytkownika wystawy.net mogą się logować za pomocą swoich danych dostępowych.

Aktualny Regulamin Rankingu Wystawowego

Zasady organizacji rankingu

Logowanie do systemu rejestracji psówTEORETYCZNY EGZAMIN SĘDZIOWSKI

Prezydium Kolegium Sędziów informuje, że ustalone zostały terminy teoretycznych egzaminów sędziowskich:
- dla asystentów kynologicznych - kandydatów na sędziów na dzień 17.10.2020 r. (sobota)
- dla sędziów międzynarodowych, rozszerzających uprawnienia sędziowskie, na dzień 18.10.2020 r. (niedziela)
Miejsce egzaminu, a także termin i forma składania dokumentów zostaną podane w odrębnym komunikacie, po 15 lipca 2020 roku i będą podyktowane sytuacją epidemiczną oraz zmieniającymi się zaleceniami w tym zakresie.


UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z DNIA 22.05.2020r.

Zarząd Główny ZKwP na zebraniu plenarnym w dniu 22 maja 2020r. podjął następujące uchwały:
1. przywrócił organizację Rankingu Wystawowego za sezon 2019 oraz znowelizował Regulamin Rankingu i Zasady organizacji rankingu wystawowego.
2. Zatwierdził wniosek Prezydium Kolegium Sędziów o organizację teoretycznego egzaminu sędziowskiego w dniach 17-18 października 2020r.
3. Wprowadził zmiany do „Zasad organizacji przeglądu hodowlanego” (obowiązujących na czas epidemii Covid-19) obniżając wiek suk przystępujących do przeglądu do 15 miesięcy oraz wprowadzając niższą opłatę dla psów ras polskich.

Zasady organizacji PRZEGLĄDU HODOWLANEGO

4. Zatwierdził skład osobowy Głównej Komisji Hodowlanej.
5. Zatwierdził wniosek Głównej Komisji Hodowlanej o powołanie kol. Anny Kochan na przewodniczącą Klubu Briarda i Beaucerona (komisji ZG)
6. Powołał Klub Polskiego Spaniela Myśliwskiego (komisję Zarządu Głównego) oraz powierzył kol. Małgorzacie Supronowicz funkcję przewodniczącej Klubu.
7. Zatwierdził wniosek Głównej Komisji Hodowlanej o zmianę przewodniczących Klubów Ras – komisji Zarządu Głównego
Polskiego Owczarka Podhalańskiego - Anna Kochan
Molosów - Marcin Luciak
Posokowców - Marian Paweł Bocianowski
8. Zatwierdził zmianę terminu wystaw międzynarodowych w Poznaniu na 12 i 13 grudnia 2020r.ZKwP ZARZĄD GŁÓWNY

ALEJE JEROZOLIMSKIE 30/11 00-024 WARSZAWA

  Konto bankowe ZG ZKwP:
PEKAO S.A.   69 1240 6768 1111 0010 9717 6809

Copyright © 2016. All Rights Reserved.