Ważne

 UWAGA! 

Czas oczekiwania na rodowody, KW, nostryfikację:

Rodowód krajowy i KW –czas oczekiwania na wystawienie dokumentu przez biuro ZG ZKwP wynosi 14 dni roboczych

Rodowód eksportowy i KW – czas oczekiwania na wystawienie dokumentu przez biuro ZG ZKwP wynosi 14 dni roboczych

Nostryfikacja – czas oczekiwania na rejestrację rodowodu zagranicznego przez biuro ZG ZKwP wynosi 14 dni roboczych

Czas oczekiwania na rodowód, KW, nostryfikację liczony jest od momentu wpłynięcia dokumentów do biura ZG ZKwP z oddziału.

Termin odbioru rodowodu należy ustalić w oddziale podczas składania metryki.
Okres oczekiwania na dokumenty może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura ZG ZKwP


Komunikat ZG ZKwP

 Komunikat ZG ZKwP w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Aktualny stan prawny dotyczący cięcia uszu i ogonów w krajach należących do sekcji europejskiej FCI. 
Lista będzie aktualizowana na podstawie oficjalnych informacji otrzymywanych z poszczególnych krajów FCI -  WIĘCEJ >


Uchwały Plenum

 26. 07. 2017 r.  Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 21.07.2017 r. podjął następujące uchwały - WIĘCEJ >

14.12.2016 r. Zarząd Główny ZKwP informuje, że składka członkowska na 2017 rok nie ulega zmianie i wynosić będzie 70 zł

 


psy stopka