Komunikat ZG ZKwP

 Komunikat ZG ZKwP w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Aktualny stan prawny dotyczący cięcia uszu i ogonów w krajach należących do sekcji europejskiej FCI. 
Lista będzie aktualizowana na podstawie oficjalnych informacji otrzymywanych z poszczególnych krajów FCI -  WIĘCEJ > 
 

Uchwały Plenum

 26.07.2017 r. Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 21.07.2017 r. podjął następujące uchwały - WIĘCEJ >

14.12.2016 r. Zarząd Główny ZKwP informuje, że składka członkowska na 2017 rok nie ulega zmianie i wynosić będzie 70 zł

Inne

 Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt

List otwarty ZG ZKwP skierowany do Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego i Posłów RP

oraz odpowiedź w tej sprawie -czytaj więcej......

 


13.04.2015 r. Badania w kierunku dysplazji (HD/ED)
Od 13 kwietnia br. za wystawienie międzynarodowego potwierdzenia wyniku badania w kierunku dysplazji (HD/ED) 
będzie obowiązywała opłata w wysokości 30 zł  WIĘCEJ >

Zmiany w zasadach przyznawania tytułu Międzynarodowego Championa FCI - WIĘCEJ >

Zarząd Główny ZKwP uprzejmie informuje, że od dnia 1 września 2014 DEKLARACJA CZŁONKOWSKA będzie zawierać klauzulę o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie mojego wizerunku”.

Osoby, które wypełniły deklarację członkowską bez tej klauzuli proszone są o zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń do macierzystego Oddziału do dnia 30 września 2014 r. Od 1 października 2014 r. Związek Kynologiczny w Polsce uzna, że osoby które nie zgłosiły zastrzeżeń akceptują  treść klauzuli i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie swojego wizerunku.

 

 
 WAŻNE

 UWAGA! 

Czas oczekiwania na rodowody, KW, nostryfikację:

 
Rodowód krajowy i KW –czas oczekiwania na wystawienie dokumentu przez biuro ZG ZKwP wynosi 14 dni roboczych


Rodowód eksportowy i KW – czas oczekiwania na wystawienie dokumentu przez biuro ZG ZKwP wynosi 14 dni roboczych


Nostryfikacja – czas oczekiwania na rejestrację rodowodu zagranicznego przez biuro ZG ZKwP wynosi 14 dni roboczych


Czas oczekiwania na rodowód, KW, nostryfikację liczony jest od momentu wpłynięcia dokumentów do biura ZG ZKwP z oddziału.

Termin odbioru rodowodu należy ustalić w oddziale podczas składania metryki.
Okres oczekiwania na dokumenty może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura ZG ZKwP 

 
 


 


CBFGFGFD

 

 

AKTUALNOSCI X
ZANIMKUPISZPSA X
SZCZENIETAIREPRODUKTORY X
DOKUMENTYIPROCEDURY X

 

SPRAWYHODOWLANE X
REGULAMINYFORMULARZE X
SZKOLENIE X
WYSTAWY X

 

 


BUTTON BIEL WL2
BUTTON BIEL KOM1
BUTTON BIEL REGULAMINY

 

BUTTON BIEL STAT
BUTTON BIEL LOGO
 


Będzin ul.Chrobrego 3, 42-500 Będzin, Telefon 500-645-202 Fax: 32-263-70-05
  Biuro czynne: : wtorki, piątki 14-19, czwartki 8.30-13.30

Nr oddziału: XLIX Wzór tatuażu: BB000

Konto: 83 2490 0005 0000 4500 6028 8749

E-mail: biuro@zkwp.bedzin.pl Strona internetowa: www.zkwp.bedzin.pl

 

Białystok ul.Jurowiecka 33, 15-101 Białystok, Telefon/Fax: 85-675-22-46


  Biuro czynne: : wtorki, czwartki 09-14, środy, piątki 16.30-19.30

Nr oddziału: VI Wzór tatuażu: 000A

Konto: 13 1750 0012 0000 0000 2923 3535

E-mail: biuro@zkwp.bialystok.pl Strona internetowa: www.zkwp.bialystok.pl

 

Bielsko-Biała ul.Sobieskiego 132, 43-300 Bielsko-Biała, Telefon/Fax: 33-812-63-89


  Biuro czynne: : poniedziałki,wtorki, środy, czwartki 15.00-19.00, piątki 10-14

Nr oddziału: V Wzór tatuażu: B000

Konto: 34 1240 6449 1111 0010 5313 7101

E-mail: zkwpbielsko@gmail.com Strona internetowa: www.zkwpbielsko.pl

 

Bydgoszcz ul.Ułańska 4a, 85-210 Bydgoszcz, Telefon/Fax: 52-322-83-61


  Biuro czynne: : wtorki, środy, czwartki 11-19

Nr oddziału: XII Wzór tatuażu: 000B

Konto: 38 1240 3493 1111 0000 4305 7832

E-mail: zkwpbydgoszcz@onet.pl Strona internetowa: www.zkwp.bydgoszcz.pl

 

Bytom ul.Mickiewicza 13, 41-902 Bytom, Telefon/Fax: 32-725-40-46


  Biuro czynne: : poniedziałki, środy, czwartki 15-19

Nr oddziału: XVI Wzór tatuażu: C000

Konto: 84 1090 2011 0000 0005 3200 0037

E-mail: zkwp_bytom@op.pl Strona internetowa: www.zkwpbytom.pl

 

Chojnice pl.Jagielloński 2, 89-600 Chojnice, Telefon/Fax: 52-397-48-06


  Biuro czynne: : wtorki, piątki 16-19

Nr oddziału: XXXI Wzór tatuażu: 000C

Konto: 51 8146 0003 0000 0211 2000 0010

E-mail: chojnice@zkwp.pl Strona internetowa: www.chojnice.zkwp.pl

 

Chorzów ul.Powstańców 41, 41-500 Chorzów, Telefon/Fax: 32-241-08-30


  Biuro czynne: : wtorki, środy, czwartki 16-20

Nr oddziału: IV Wzór tatuażu: D000

Konto: 74 1050 1243 1000 0010 0000 2764

E-mail: biuro@zkwp-chorzow.net Strona internetowa: www.zkwp-chorzow.net

 

Częstochowa ul.Sobieskiego 19a lok.3, 42-200 Częstochowa, Telefon/Fax: 34-324-46-12


  Biuro czynne: : poniedziałki - czwartki 15.30-18

Nr oddziału: XXIX Wzór tatuażu: 000D

Konto: 63 1160 2202 0000 0001 7562 5445, Bank Millennium

E-mail: czestochowa@zkwp.pl Strona internetowa: www.czestochowa.zkwp.pl

 

Gdynia ul.Bohaterów Starówki Warszawskiej 6 , 81-455 Gdynia, Telefon/Fax: 58-622-64-42


  Biuro czynne: : poniedziałki, środy, czwartki 16-19, piątki 10-15

Nr oddziału: XLII Wzór tatuażu: 000W

Konto: 92 1240 1239 1111 0000 1642 8100

E-mail: gdynia@zkwp.pl Strona internetowa: www.gdynia.zkwp.pl

 

Gorzów Wlkp. ul.Kosynierów Gdyńskich 98 , 66-400 Gorzów Wlkp., Telefon/Fax: 95-735-03-45


  Biuro czynne: : poniedziałki 16-18, piątki 14-18

Nr oddziału: XXVII Wzór tatuażu: 000E

Konto:91 1090 1623 0000 0001 3500 4616

E-mail: biuro@zkwp.gorzow.pl Strona internetowa: www.zkwp.gorzow.pl

 

Grudziądz ul.Moniuszki 19, 86-301 Grudziądz, Telefon/Fax: 56-462-64-12


  Biuro czynne: : poniedziałki 15-18, wtorki 9-11

Nr oddziału: XXV Wzór tatuażu: F000

Konto: 81 2030 0045 1110 0000 0187 2590

E-mail: zkwp.grudz@wp.pl Strona internetowa: www.zkwp-grudziadz.pl

 

Inowrocław ul.Dworcowa 25, 88-100 Inowrocław, Telefon/Fax: 52-566-24-42


  Biuro czynne: : wtorki 17-19

Nr oddziału: XIII Wzór tatuażu: 000F

Konto: 26 1090 1069 0000 0000 0701 4199

E-mail: zw_kyn_ino1@poczta.onet.pl Strona internetowa: www.zkwp.inowroclaw.info.pl

 

Jelenia Góra ul. Sudecka 59, 58-500 Jelenia Góra, Telefon/Fax: 75-752-57-15, 601-365-314


  Biuro czynne: : wtorki, czwartki 16-19

Nr oddziału: XVII Wzór tatuażu: G000

Konto:98 1750 0012 0000 0000 3462 7533 

E-mail: jeleniagorazkwp@gmail.com Strona internetowa: www.jeleniagora.zkwp.pl

 

Kalisz Al. Wojska Polskiego 10 B, 62-800 Kalisz, Telefon/Fax: 62-757-43-15


  Biuro czynne: : środy 16-20

Nr oddziału: XXX Wzór tatuażu: 000G

Konto: 22 1090 1128 0000 0000 1201 5716

E-mail: zk-kalisz@o2.pl Strona internetowa: www.zkwp.kalisz.pl

 

Katowice ul.Kościuszki 42, 40-048 Katowice, skr.p.321 Telefon: 32-251-67-80 i 251-30-80


  Biuro czynne: : poniedziałki - czwartki 14.30-19

Nr oddziału: III Wzór tatuażu: H000

Konto: 44 1050 1214 1000 0090 3088 8466, ING Bank Śląski SA

E-mail: info@zkwp.katowice.pl Strona internetowa: www.zkwp.katowice.pl

 

Kielce ul.Śląska 10, 25-328 Kielce, Telefon/Fax: 41-368-74-68


  Biuro czynne: : poniedziałki, środy, piątki 17-19.45

Nr oddziału: XXIII Wzór tatuażu: 000H

Konto: 56 1050 1416 1000 0090 3022 7475

E-mail: kielce@zkwp-fci.pl Strona internetowa: www.kielce.zkwp-fci..pl

 

Koszalin ul.Jana z Kolna 26/5, 75-204 Koszalin, Telefon/Fax: 94-348-06-86


  Biuro czynne: : wtorki, piątki 17-19

Nr oddziału: IX Wzór tatuażu: J000

Konto: 95 1240 3653 1111 0000 4148 3468

E-mail: biuro@zkwp-koszalin.pl Strona internetowa: www.zkwp-koszalin.pl

 

Kraków ul.Żywiecka 36, 30-427 Kraków, Telefon/Fax: 12-266-70-85


  Biuro czynne: : poniedziałki, środy, czwartki 16-19

Nr oddziału: II Wzór tatuażu: 000J

Konto: 80 1240 4432 1111 0000 4722 3693

E-mail: biuro@zkwpkrakow.pl Strona internetowa: www.zkwpkrakow.pl

 

Krosno ul.Podwale 13, 38-400 Krosno, skr.p.26 Telefon/Fax: 13-436-85-74


  Biuro czynne: : poniedziałki, czwartki 17-19

Nr oddziału: XXXIX Wzór tatuażu: X000

Konto: 19 1020 2964 0000 6502 0003 4587

E-mail: rasowe@interia.pl Strona internetowa: zkwpkrosno.iq.pl

 

Legionowo ul.Jagiellońska 20, 05-120 Legionowo, Telefon/Fax: 22-784-27-66


  Biuro czynne: : poniedziałki,wtorki 10-13, środy 13-18, czwartki 16-20

Nr oddziału: XLVIII Wzór tatuażu: 000AA

Konto: 43 1050 1012 1000 0022 1151 3888

E-mail: biuro@zkwp-legionowo.pl Strona internetowa: www.zkwp-legionowo.pl

 

Legnica ul.Libana 10, 59-220 Legnica, Telefon/Fax: 76-852-35-83


  Biuro czynne: : wtorki, środy, czwartki 17-20

Nr oddziału: XLIV Wzór tatuażu: Z000

Konto: 87 1050 1908 1000 0090 3036 3932, ING Bank Śląski S.A., O/Legnica

E-mail: legnica@zkwp.pl Strona internetowa: www.legnica.zkwp.pl

 

Leszno ul.Średnia 9, 64-100 Leszno, Telefon/Fax: 65-529-59-92


  Biuro czynne: : wtorki,czwartki 11-19,  piątki 11-15

Nr oddziału: XL Wzór tatuażu: Y000

Konto: 77 1240 1499 1111 0000 1881 9014

E-mail: zkwpleszno@gmail.com Strona internetowa: www.zkwp.leszno.pl

 

Lublin ul.Dolna Panny Marii 53, 20-010 Lublin, Telefon/Fax: 81-532-75-50


  Biuro czynne: : wtorki, środy, czwartki 16-19

Nr oddziału: XXIV Wzór tatuażu: K000

Konto: 35 1020 3150 0000 3702 0002 8795

E-mail: biuro@zk.lublin.pl Strona internetowa: www.zk.lublin.pl

 

Łódź Al.Kościuszki 48, 90-427 Łódź, Telefon/Fax: 42-637-66-00, 793 380 808


  Biuro czynne: : poniedziałki - czwartki 14-20, piątki 10-16

Nr oddziału: XXII Wzór tatuażu: 000K

Konto: 35 1240 3031 1111 0000 3426 6805

E-mail: lodz@zkwp.pl Strona internetowa: www.lodz.zkwp.pl

 

Nowy Sącz ul.Broniewskiego 26, 33-300 Nowy Sącz, Telefon/Fax: 18-442-02-37


  Biuro czynne: : poniedziałki, środy 17-19

Nr oddziału: XXXIII Wzór tatuażu: L000

Konto: 30 8805 0009 0047 3346 2000 0010

E-mail: wystawans@gmail.com Strona internetowa: www.zkwp-ns.pl

 

Nowy Targ ul.Sobieskiego 19, 34-400 Nowy Targ, Telefon 601-436-231


  Biuro czynne: : wtorki, czwartki 16-18

Nr oddziału: XLVI Wzór tatuażu: Q000

Konto: 63 1240 5136 1111 0000 5221 5427

E-mail: zkwpnt@wp.pl Strona internetowa: www.zkwp.nowytarg.pl

 

Olsztyn ul.Kopernika 14a, 10-511 Olsztyn, Telefon/Fax: 89-535-14-41


  Biuro czynne: : wtorki, czwartki 11-19, piątki 11-16

Nr oddziału: XIX Wzór tatuażu: 000L

Konto: 22 1050 1807 1000 0022 5330 5441

E-mail: olsztyn@zkwp.pl Strona internetowa: www.olsztyn.zkwp.pl

adres do korespondencji: ZKwP Oddział Olsztyn - UP Olsztyn 8 skr.p.698, 10-580 Olsztyn

Opole ul. 1 Maja 92, 45-357 Opole, Telefon/Fax: 77-456-44-76


  Biuro czynne: : poniedziałki 12-15, środy, czwartki 16-19

Nr oddziału: XV Wzór tatuażu: M000

Konto: 02 1750 0012 0000 0000 2700 8747

E-mail: biuro@zkwp-opole.pl Strona internetowa: www.zkwp-opole.pl

 

Piaseczno ul.Pod Bateriami 23A, 05-500 Piaseczno Telefon: 515 479 401


 

Biuro czynne:  wtorki 10-15 środy,czwartki 15-19.30

Nr oddziału: L  Wzór tatuażu: CC000

Konto: PKO BP 28 1020 1013 0000 0002 0390 5973

E-mail: biuro.piaseczno@zkwp.pl  Strona internetowa:www.piaseczno.zkwp.pl

Płock ul.Jesienna 10, 09-407 Płock, Telefon/Fax: 24-263-68-38


  Biuro czynne: : wtorki 16.00-19.30

Nr oddziału: XI Wzór tatuażu: 000M

Konto: 04 1940 1076 3087 8639 0000 0000

E-mail: biuro@zkwpplock.pl Strona internetowa: zkwpplock.pl

 

Poznań ul.Piwoniowa 16, 60-175 Poznań, Telefon/Fax: 61-852-27-84


  Biuro czynne: : wtorki, czwartki 10-19, środy, piątki 10-14

Nr oddziału: VIII Wzór tatuażu: N000

Konto: 49 1090 1359 0000 0000 3501 8426

E-mail: poznan@zkwp.pl Strona internetowa: www.poznan.zkwp.pl

 

Przemyśl ul.Lwowska 7a, 37-700 Przemyśl, Telefon/Fax: 16-678-85-82


  Biuro czynne: : wtorki 16-19

Nr oddziału: XXXV Wzór tatuażu: U000

Konto: 74 1500 1634 1216 3005 1386 0000

E-mail: zkwpoprzemysl@op.pl Strona internetowa: www.zkwpoprzemysl.com.pl

 

Racibórz ul.Ks.Londzina 49, 47-400 Racibórz, Telefon/Fax: 32-415-59-44


  Biuro czynne: : poniedziałki, czwartki 17-19

Nr oddziału: XLI Wzór tatuażu: 000X

Konto: 62 1050 1328 1000 0022 4267 4410

E-mail: biuro@zkwp-raciborz.pl Strona internetowa: www.zkwp-raciborz.pl

 

Radom ul. Kilińskiego 15/17, 26-600 Radom, Telefon/Fax: 48-363-16-70


  Biuro czynne: : wtorki, czwartki 16.00-20.00

Nr oddziału: XXXVIII Wzór tatuażu: 000U

Konto: 80 1240 1789 1111 0010 6926 8882

E-mail: zkwp@zkwp.radom.pl Strona internetowa: www.zkwp.radom.pl

 

Rybnik ul.Jankowicka 1, 44-200 Rybnik, Telefon/Fax: 32-423-58-52


  Biuro czynne: : poniedziałki, środy, piątki 16-19

Nr oddziału: XXXVI Wzór tatuażu: 000T

Konto: 95 8454 1095 2031 0061 7556 0001

E-mail: zk-rybnik@wp.pl Strona internetowa: www.zkwp.rybnik.pl

 

Rzeszów ul.Żwirki i Wigury 8, 35-042 Rzeszów, Telefon/Fax: 17-854-17-40


  Biuro czynne: : wtorki, piątki 17-19, czwartki 16-19

Nr oddziału: XIV Wzór tatuażu: 000N

Konto: 11 1020 4391 0000 6302 0079 8694

E-mail:biuro@zkwp.rzeszow.pl Strona internetowa: http://www.zkwp.rzeszow.pl/

 

Słupsk ul.Lutosławskiego 33, 76-200 Słupsk, Telefon/Fax: 59-841-47-84, kom. 602-797-353


  Biuro czynne: : wtorki, piątki 16.30-19.00

Nr oddziału: XLV Wzór tatuażu: 000Z

Konto: 49 1020 4649 0000 7702 0065 8914

E-mail: info@zkwp.eslupsk.pl Strona internetowa: www.zkwp.eslupsk.pl

 

Sopot Al. Niepodległości 825, 81-805 Sopot, Telefon: 58-716-86-70  lub 535-747-615 


  Biuro czynne: : poniedziałki - czwartki 16-20, piątki 12-15

Nr oddziału: X Wzór tatuażu: E000

Konto: 71 1050 1764 1000 0091 3316 5309

E-mail: sopot@zkwp.pl Strona internetowa: www.sopot.zkwp.pl

 

Szczecin Al. Papieża Jana Pawła II, nr 44, 70-415 Szczecin, Telefon/Fax: 91-434-65-09


  Biuro czynne: : wtorki, środy, czwartki 15.30 - 20

Nr oddziału: XXI Wzór tatuażu: P000

Konto: 58 1020 4795 0000 9602 0155 3585

E-mail: szczecin@zkwp.pl Strona internetowa: www.szczecin.zkwp.pl

 

Toruń ul.Skłodowskiej-Curie 84, 87-100 Toruń, Telefon/Fax: 56-622-30-20


  Biuro czynne: : poniedziałki, czwartki 17-19

Nr oddziału: XVIII Wzór tatuażu: 000P

Konto: 44 2030 0045 1110 0000 0407 5350

E-mail: torun@zkwp.pl Strona internetowa: www.torun.zkwp.pl

 

Wałbrzych ul.Pługa 7, 58-300 Wałbrzych, Telefon/Fax: 74-842-39-96


  Biuro czynne: : wtorki, czwartki 15-19

Nr oddziału: XX Wzór tatuażu: R000

Konto: 21 1060 0076 0000 3200 0125 4537 BPH S.A. O/Wałbrzych

E-mail: zkwp.walbrzych@gmail.com Strona internetowa: www.zkwp-walbrzych.pl

 

Warszawa ul.Lubelska 5/7, 03-802 Warszawa, Telefon/Fax: 22-618-25-70


  Biuro czynne: : poniedziałki - piątki 11.00-18.30, kasa 11-14.30 i 15-18.30

Nr oddziału: I Wzór tatuażu: A000

Konto: 74 1050 1025 1000 0023 0027 0143, ING Bank Śląski SA, O/Warszawa

E-mail: warszawa@zkwp.pl Strona internetowa: www.warszawa.zkwp.pl

 

Włocławek ul.Starodębska 26, 87-800 Włocławek, Telefon/Fax: 54-232-64-52


  Biuro czynne: : poniedziałki 17-20

Nr oddziału: XXXVII Wzór tatuażu: W000

Konto: 03 1020 5170 0000 1302 0061 5153

E-mail: wloclawek@zkwp.pl Strona internetowa: www.zkwpwloclawek.pl

 

Wrocław ul.Leszczyńskiego 7, 50-078 Wrocław, Telefon/Fax: 71-343-25-22


  Biuro czynne: : poniedziałki 11-14, wtorki, środy, czwartki, piątki 15-20

Nr oddziału: VII Wzór tatuażu: 000R

Konto: 34 1020 5242 0000 2602 0019 8408

E-mail: biuro@zkwpwroclaw.pl Strona internetowa: www.zkwp.wroclaw.pl

 

Zabrze ul.Wolności 360, 41-800 Zabrze, Telefon/Fax: 32-271-42-80


  Biuro czynne: : wtorki, środy 16.30-19

Nr oddziału: XXXIV Wzór tatuażu: S000

Konto: 92 2130 0004 2001 0409 0411 0001

E-mail: zabrze@zkwp.pl Strona internetowa: www.zabrze.zkwp.pl

 

Zakopane ul.Kasprusie 35a, 34-500 Zakopane, Telefon/Fax: 18-201-23-28


  Biuro czynne: : wtorki, czwartki 16.30-18.30

Nr oddziału: XXVIII Wzór tatuażu: 000S

Konto: 08 8821 0009 0000 0000 0345 0001

E-mail: zkwp-zakopane@o2.pl Strona internetowa: www.zkwp-zakopane.pl

 

Zielona Góra ul.Dąbrowskiego 35, 65-021 Zielona Góra, Telefon/Fax: 731 133 122


  Biuro czynne: : wtorki 15-18, środy 15-20, czwartki 9-13

Nr oddziału: XXXII Wzór tatuażu: T000

Konto: 19 1020 5402 0000 0802 0142 2898

E-mail: info@zkwp.zgora.pl Strona internetowa: www.zkwp.zgora.pl

 
      ♦ STRONA GŁÓWNAO NASZARZĄD GŁÓWNYODDZIAŁYKONTAKTAKTUALNOŚCIZANIM KUPISZ PSABAZA SZCZENIĄT I REPRODUKTORÓWDOKUMENTY I PROCEDURYSPRAWY HODOWLANEREGULAMINY I FORMULARZESZKOLENIEWYSTAWYSĘDZIOWIE KYNOLOGICZNIKLUBY RASKWARTALNIK PIESWZORCE RAS FCIAKTUALIZACJA BAZ

 


BUTTON BIEL KOM2
BUTTON BIEL KLUBY3
BUTTON BIEL REG4
BUTTON BIEL REG5
BUTTON BIEL RED
BUTTON BIEL PIES
BUTTON BIEL ARCH

SĘDZIOWIE  KYNOLOGICZNI

 

Wybór wg specjalności ZKwP


(obejmuje wyłącznie sędziów którzy mają uprawnienia na daną specjalność) 

 

 Wyszukiwanie po nazwisku
(można wpisać całe nazwisko, imię lub dowolny fragment)Pełna lista sędziów >>
 
 

 

 

Pełna lista sędziów >>
 

 ♦ STRONA GŁÓWNAO NASZARZĄD GŁÓWNYODDZIAŁYKONTAKTAKTUALNOŚCIZANIM KUPISZ PSABAZA SZCZENIĄT I REPRODUKTORÓWDOKUMENTY I PROCEDURYSPRAWY HODOWLANEREGULAMINY I FORMULARZESZKOLENIEWYSTAWYSĘDZIOWIE KYNOLOGICZNIKLUBY RASKWARTALNIK PIESWZORCE RAS FCI

 


1
bwystawy mp 2019
 
 
 

 

BWYSTAWY MP 2019
BUTTON BIEL WYSTAWY5
BIELzgloszenie psa copy
 

 


BUTTON BIEL REGULAMINY
BUTTON BIEL BAZA R
BUTTON BIEL BAZASZ
BUTTON BIEL SYST RAS FCI

 

BUTTON BIEL RASY POL
BUTTON BIEL WYKAZ LEK
Zestawienie Hodowlane

 


                                    
Jakiego psa wybrać

Nigdy nie kieruj się modą. Zawsze bierz pod uwagę specyfikę rasy, swoje możliwości czasowe, mieszkaniowe i finansowe.

Wstąp do najbliższego oddziału Związku Kynologicznego w Polsce (adresy na www.zkwp.pl) i porozmawiaj o interesujących Cię rasach. Poproś o adresy hodowców. Odwiedź wystawę psów rasowych i dokładnie przyjrzyj się interesującym Cię rasom. Porozmawiaj z właścicielami i hodowcami.

Duży pies - pomyśl czy będziesz w stanie zapewnić mu odpowiednią dawkę ruchu, konsekwentne wychowanie i właściwe szkolenie? Źle wychowany pies oznaczać może problemy, zarówno dla Ciebie, otoczenia jak i dla siebie samego.

Pies użytkowy/myśliwski - czy zapewnisz mu odpowiednią dawkę pracy i sposobność do spożytkowania energii?

Długowłosa miniaturka - wymaga systematycznej pielęgnacji odpowiednio dobranymi kosmetykami.

Pies rasy pierwotnej lub chart - przygotuj się na to, że ma naturę niezależną, przypominająca kota. Musisz być bardzo cierpliwy, gdyż pies ten wymaga ogromnej dozy wyrozumiałości. To on decyduje, kiedy chce przyjść do właściciela.

Owczarek lub terier - to najczęściej psy, które wymagają pomysłowych i intensywnych zabaw, szybko się nudzą i potrzebują stale nowych bodźców, czy jesteś w stanie temu sprostać?

Kupno psa

Jeśli zdecydujesz się już na konkretną rasę najlepszym wyjściem będzie odwiedzenie najbliższego oddziału ZKwP, gdzie otrzymasz informację o zarejestrowanych hodowlach. Takie informacje często udzielane są również telefonicznie.

Możesz też przejrzeć strony internetowe oddziałów, zamieszczane są tam aktualne dane o posiadanych szczeniętach.

Szczeniaka nie kupisz na wystawie psów rasowych, obowiązuje  bowiem regulaminowy zakaz takiej sprzedaży.

Jeśli zdecydujesz się na zakup psa pamiętaj o podpisaniu umowy jest to prosta czynność, która w razie późniejszych kłopotów może zaoszczędzić Ci wielu nieprzyjemności. W takiej umowie oprócz danych hodowcy i nowego właściciela powinny się znaleźć: dane psa, zapis o tym, że zwierzę jest zdrowe, zapis o tym czy jest to zwierzę przeznaczone do dalszej hodowli czy jest niehodowlane i oczywiście kwota jaką zapłacisz za szczenię.

Oprócz umowy powinieneś otrzymać książeczkę zdrowia lub paszport (z poświadczonymi szczepieniami i odrobaczeniami),a także wskazówki dotyczące żywienia i pielęgnacji psa. Wielu hodowców wyposaża szczenię także w wyprawkę.

Nie zapomnij o metryce lub rodowodzie. Szczenięta wyposażone będą w metrykę zawierającą pieczęć oddziału i podpis jego przedstawiciela oraz hologram ZKwP (hodowca otrzymuje metrykę z oddziału ZKwP po tzw. kontroli miotu).

Metryka jest poświadczeniem rasowości psa, zawiera dane jego i jego rodziców a także hodowcy i właściciela.

Rodowód stanowi jej rozszerzenie o kolejne pokolenia i dodatkowe dane.

Chcesz kupić rasowego psa z udokumentowanym pochodzeniem

Zapraszamy na naszą stronę: zakładka szczenięta  i reproduktory

Jak zarejestrować psa w ZKwP

Z metryką/rodowodem należy zgłosić się do oddziału ZKwP, wypełnić deklarację członkowską, opłacić wpisowe, składkę za dany rok oraz uiścić opłatę za rodowód i rejestrację psa. Każdy oddział posiada tabelę opłat.

Kupiłam psa. Jak wyrobię rodowód

Aby wyrobić psu rodowód należy zgłosić się do oddziału ZKwP z metryką urodzenia psa wydaną również przez oddział ZKwP. 

                              

                                

   


BUTTON BIEL ZANIM copy
BUTTON BIEL ROD
BUTTON BIEL REJ ZAGR ROD
BUTTON BIEL PRZYD2

 

BUTTON BIEL CHAMPION
BUTTON BIEL CHAMPION FCI
BUTTON BIEL CERTYFIKAT UZ

 


Jako jedyna organizacja kynologiczna w Polsce jest od 1938 r. członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI) powołanej w 1911 r. i zrzeszającej 90 krajów z 5 kontynentów

 

Związek Kynologiczny w Polsce powstał 29 lipca1938 roku. Po II wojnie światowej został reaktywowany 5 maja 1948 roku. Związek posiada 47 oddziałów terenowych.


Związek Kynologiczny w Polsce jest organizacją skupiającą hodowców, właścicieli i sympatyków psów rasowych 350 ras. Należą do nich: owczarki i psy pasterskie, pinczery, sznaucery i molosy, szwajcarskie psy górskie i do bydła, teriery, jamniki, szpice i psy w typie pierwotnym, psy gończe, wyżły, aportery i płochacze, psy dowodne, psy ozdobne i do towarzystwa oraz charty.

 

Polska kynologia może poszczycić się pięcioma rodzimymi rasami: chart polski, gończy polski, ogar polski, polski owczarek nizinny i polski owczarek podhalański.


Corocznie Związek organizuje w całym kraju około 190 wystaw psów rasowych, w tym 17 o randze międzynarodowej.

 

W 2018 roku ZKwP będzie organizatorem Europejskiej Wystawy Psów Rasowych w Warszawie.

 

Związek Kynologiczny w Polsce jest też organizatorem zawodów sportowych z udziałem

psów – agility, obedience, dummy, wyścigów chartów, mistrzostw psów towarzyszących, obronnych i wraz

z Polskim Związkiem Łowieckim konkursów prób pracy psów myśliwskich.

 


 
 REGULAMINY

Prawo o Stowarzyszeniach (PDF)
Statut ZKwP (PDF)
Regulamin poboru (opłacania) składek członkowskich ZKwP
Regulamin Zjazdu Delegatów (PDF)
Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia (PDF)
Regulamin Głównej Komisji Rewizyjnej (PDF)
Regulamin Oddziałowej Komisji Rewizyjnej (PDF)
Regulamin Sądów Koleżeńskich ZKwP (PDF)
Regulamin Odznaki Honorowej ZKwP (PDF)
Regulamin Komisji Hodowlanych i Sekcji Ras (PDF)
Regulamin Klubu Rasy - komisji ZG (PDF)
Regulamin Klubu Rasy (PDF)
Regulamin Hodowli Psów Rasowych (PDF)
Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 10 - dodatkowe wymogi hodowlane (PDF)
Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 10 A - zasady przesunięć między odmianami ras oraz zasady kojarzenia między odmianami ras (PDF)
Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 10 B - wniosek o zmianę przynależności do odmiany rasowej (PDF)
Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 11 i 11a - zasady współwłasności psa (PDF)
Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 12 - wykaz ras wielkogłowych i miniaturowych (PDF)

Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 13 - przepisy dotyczące inseminacj suk/sztucznego zapłodnienia (PDF)


Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 14 - badania DNA (procedura) (PDF)


Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 14a - potwierdzenie pobrania materiału do badań (PDF)


 Regulamin Hodowli Psów Rasowych- załącznik nr 15 - zasady dokonywania kwalifikacji hodowlanej psów/suk z wadami uniemożliwiajacymi udział w wystawie (PDF)

Karta kwalifikacji hodowlanej psów/suk z wadami uniemozliwiającymi udział w wystawie (PDF)

 Zmiana wchodzi w życie od 01.01.2018 r.


Regulamin licencji hodowlanej owczarków niemieckich (KOERUNG)
Certyfikat licencji hodowlanej owczarków niemieckich
Formularz licencji hodowlanej owczarków niemieckich
Regulamin Sędziów i Asystentów Kynologicznych (PDF)
Regulamin Wystaw Psów Rasowych ZKwP (PDF)
Regulamin Wystaw Psów Rasowych ZKwP (PDF) - załącznik nr 1 - Zasady organizacji wystaw owczarków niemieckich (PDF)
Regulamin Wystaw Psów Rasowych ZKwP (PDF) - załącznik nr 2 - Wykaz ras psów ocenianych na stole
Regulamin Wystawy Championów (PDF)
Regulamin konkursu Młody Prezenter (PDF)
Regulamin organizacyjny Komisji Szkoleniowych ZKwP (PDF)
Systematyka ras FCI (PDF)
Regulamin FCI (PDF)
Regulamin Wystaw Psów Rasowych FCI (PDF)
Regulamin Sędziów Wystawowych FCI (PDF)
Międzynarodowy Regulamin Hodowlany FCI (PDF)
Zasady przyznawania tytułu Międzynarodowego Championa FCI (PDF)

      Pliki w formacie pdf

 
BUTTON BIEL BAZASZ
BUTTON BIEL BAZA R

 


   
                                                        Regulaminy
Regulamin Hodowli Psów Rasowych (PDF)
Regulamin Komisji Hodowlanych i Sekcji Ras (PDF)
Regulamin Klubu Rasy - komisji ZG (PDF)
Regulamin Klubu Rasy (PDF)
Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 10 - dodatkowe wymogi hodowlane (PDF)
Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 10 A - zasady przesunięć między odmianami ras oraz zasady kojarzenia między odmianami ras (PDF)
Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 10 B - wniosek o zmianę przynależności do odmiany rasowej (PDF)
Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 11 i 11a - zasady współwłasności psa (PDF)
Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 12 - wykaz ras wielkogłowych i miniaturowych (PDF)
Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 13 - przepisy dotyczące inseminacj suk/sztucznego zapłodnienia (PDF)
Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 14 - badania DNA (procedura) (PDF)

Regulamin Hodowli Psów Rasowych - załącznik nr 14a - potwierdzenie pobrania materiału do badań (PDF)

Regulamin Hodowli Psów Rasowych- załącznik nr 15 - zasady dokonywania kwalifikacji hodowlanej psów/suk z wadami uniemożliwiajacymi udział w wystawach (PDF).

Karta kwalifikacji hodowlanej psów/suk z wadami uniemożliwiającymi udział w wystawie (PDF)

Zmiana wchodzi w życie od 01.01.2018 r.

Regulamin licencji hodowlanej owczarków niemieckich (KOERUNG)
Certyfikat licencji hodowlanej owczarków niemieckich
Formularz licencji hodowlanej owczarków niemieckich
Miedzynarodowy Regulamin FCI (PDF)
 
 
     

 

 


 
 Nazwa Klubu Przewodniczący Siedziba Klubu


 Klub Welsh Corgi  Anna Redlicka  Oddział w Lublinie
 20-010 Lublin, ul.Dolna Panny Marii 53
 
www.corgiklub.pl

 Klub Owczarka Belgijskiego  Sylwia Szugzda  Oddział w Krakowie
 30-427 Kraków, ul.Żywiecka 36
 tel./fax (12) 266-70-85
 www.klubbelga.pl

 Klub Boksera  Iwona Magdziarska  Oddział we Wrocławiu
 50-078 Wrocław, ul.Leszczyńskiego 7  
http://www.boxerklub.pl

 Klub Pinczera i Sznaucera  Anna Pakulska  Oddział w Łodzi
 90-427 Łódź, al. Kościuszki 48
 http://doberman-pinczer.pl
 e-mail: klubwybieralny@interia.pl

 Klub Doga Niemieckiego  Paweł Kucharczyk  Oddział w Lesznie
 64-100 Leszno, ul. Średnia 9
 tel. 502-273-689
 e-mail: complot3@internetmail.pl

 Klub Nowofundlanda i Landseera  Barbara Taras  Oddział w Będzinie
 42-500 Będzin, ul.Rybna 1
 tel./fax (32) 263-70-05
 
http://www.nowofundland-klub.pl

 Klub Terierów typu Bull  Maciej Bralczyk  Oddział w Warszawie
 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 5/7
 
http://www.kttb.pl

                          
     

 

 


 


 
 KLUBY RAS Przewodniczący Siedziba Klubu

 Klub Polskiego Owczarka Nizinnego  Tomasz Borkowski  Oddział w Warszawie
 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 5/7
 tel. 22-618-25-70
 fax 22-618-26-62

 Klub Owczarka Niemieckiego  Waldemar Kosmalski  Oddział w Olsztynie
 10-545 Olsztyn, ul.Warmińka 4
 tel. 89-535-14-41
 fax 89-535-44-15
 
www.olsztyn.zkwp.pl

 Klub Psów Pasterskich Niepolskich  Jadwiga Niciewicz  Oddział w Łodzi
 91-855 Łódź, Al. Kościuszki 48
 tel./fax 42-637-62-62, 
 42-637-66-00, 42-657-00-31

 Klub Polskiego Owczarka Podhalańskiego  Andrzej Kot  Oddział w Zakopanem
 34-500 Zakopane, ul.Nowotarska 55
 tel./fax 18-201-23-28

 Klub Briarda i Beaucerona  Ewa Dorota Sobolta  Oddział w Łodzi
 91-855 Łódź, Al. Kościuszki 48
 tel./fax 42-637-62-62, 
 42-637-66-00, 42-657-00-31
 
www.briardbeauceronklub.pl
 
www.briard.com.pl/klub

 Klub Welsh Corgi  Mirosław Redlicki  Oddział w Lublinie
 20-010 Lublin, ul.Dolna Panny Marii 53
 facebook: Klub Welsh Corgi przy ZG ZKwP

 Klub Boksera  Iwona Magdziarska  Oddział we Wrocławiu
 50-078 Wrocław, ul.Leszczyńskiego 7
 
http://www.boxerklub.pl

 Klub Molosów   Jan Gajewski  Oddział w Warszawie
 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 5/7
 tel. 22-618-25-70
 fax 22-618-26-62
 
http://www.klubmolosow.pl

 Klub Cane Corso Italiano   Marcin Luciak  Oddział w Warszawie
 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 5/7
 tel. 22-618-25-70
 fax 22-618-26-62
 e-mail:  klubcanecorsopl@gmail.com

 Klub Szwajcarskich Psów Pasterskich  Małgorzata Hałas  Oddział w Warszawie
 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 5/7
 tel. 22-618-25-70
 fax 22-618-26-62

 Klub Doga Niemieckiego  Joanna Mróz-Gabrysiak  Oddział w Warszawie
 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 5/7
 tel. 22-618-25-70
 fax 22-618-26-62
 
http://klubdoga.pl

 Klub Nowofundlanda i Landseera  Elżbieta Kusińska-Leontiew  Oddział w Warszawie
 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 5/7
 tel. 22-618-25-70
 fax 22-618-26-62
 www.niufland-klub.pl

 Klub Rottweilera  Klaudia Łukaszewicz  Oddział w Poznaniu
 60-175 Poznań, ul.Piwoniowa 16
 tel. 61-852-27-84, fax 61-855-74-14
 
www.klubrottweilera.pl

 Klub Sznaucerów, Pinczerów i Czarnego
 Teriera Rosyjskiego
 Piotr Król  Oddział w Poznaniu
 60-175 Poznań, ul.Piwoniowa 16
 tel. 61-852-27-84, fax 61-855-74-14

 Klub Terierów  Andrzej Kaźmierski  Oddział w Poznaniu
 60-175 Poznań, ul.Piwoniowa 16
 tel. 61-852-27-84, fax 61-855-74-14
 
http://www.terier.ig.pl

 Klub Airedale Terrier'a i Teriera walijskiego  Joanna Szczepańska-
 Korpetta
 Oddział w Warszawie
 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 5/7
 tel. 22-618-25-70
 fax 22-618-26-62

 Klub Terierów Typu Toy  Magdalena Świętoń  Oddział w Warszawie
 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 5/7
 tel. 22-618-25-70
 fax 22-618-26-62
 klubtoyterriera@onet.pl
 www.klubtoyterriera.pl

 Klub Jamnika  Dorota Witkowska  Oddział w Szczecinie
 70-415 Szczecin, al.Papieża Jana Pawła II nr 44
 tel./fax 91-434-65-09

 Klub Szpiców, Ras Pierwotnych  Zygmunt Jakubowski  Oddział w Warszawie
 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 5/7
 tel. 22-618-25-70
 fax 22-618-26-62

https://www.facebook.com/pg/Klub-Szpic%C3%B3w-i-Ps%C3%B3w-Ras-Pierwotnych-ZKwP-125093884194832/events/?ref=page_internal


 Klub Ogara Polskiego  Magdalena Musiał  Oddział w Krakowie
 30-427 Kraków, ul.Żywiecka 36
 tel./fax 12-266-70-85
 www.klubogarapolskiego.eu

 Klub Gończego Polskiego  Marian P. Bocianowski

 Oddział w Łodzi
 91-855 Łódź, Al. Kościuszki 48
 tel./fax 42-637-62-62, 
 42-637-66-00, 42-657-00-31

www.KlubGonczegoPolskiego.pl


 Klub Psów Gończych  Barbara Larska  Oddział w Olsztynie
 10-545 Olsztyn, ul.Warmińska 4
 tel. 89-535-14-41
 fax 89-535-44-15
 www.klubgonczych.zkwp.pl

 Klub Posokowców
 i Alpejskich gończych krótkonożnych
 Aleksander Skrzyński  Oddział we Wrocławiu
 50-078 Wrocław, ul.Leszczyńkiego 7
 tel. 71-343-25-22, fax 71-342-13-41

 Klub Wyżłów  Andrzej Brabletz  Oddział w Poznaniu
 60-175 Poznań, ul.Piwoniowa 16
 tel. 61-852-27-84, fax 61-855-74-14
 
http://www.klubwyzlow.pl

 Klub Spanieli i Psów Dowodnych  Jerzy Olszewski  Oddział w Bydgoszczy
 85-210 Bydgoszcz, ul.Ułańska 4a
 tel. 52-322-83-61
http://www.klubspaniela.pl

 Klub Retrieverów  Andrzej Stępiński  Oddział w Warszawie
 03-802 Warszawa, ul. Lubelska 5/7
 tel. 22-618-25-70
 fax 22-618-26-62
 
http://www.retrieverklub.pl

 Klub Psów do Towarzystwa  Janusz Opara  Oddział w Częstochowie
 42-200 Częstochowa, ul. Sobieskiego 19a lok.3
 tel./fax 34-365-11-39

 Klub Charta  Maciej Lipiec  Oddział w Częstochowie
 42-200 Częstochowa, ul. Sobieskiego 19a lok.3
 tel./fax 34-365-11-39
 
http://www.klubcharta.zkwp.pl

 Klub Charta Polskiego  Małgorzata Szmurło  Oddział w Chojnicach
 89-600 Chojnice, Pl.Jagielloński 2
 adres do korespondencji:
 05-180 POMIECHÓWEK, ul. Przytorowa 14
 
     

 


 


BUTTON BIEL REGULAMINY

psy stopka