WŁADZE NACZELNE ZKwP WYBRANE NA ZJEŹDZIE DELEGATÓW W DNIU 27-28.05.2017 

ZARZĄD GŁÓWNY

Prezydium Zarządu Głównego

    Przewodniczący - Prof. dr hab. Andrzej Kaźmierski

      Wiceprzewodnicząca ds. Hodowlanych - Dorota Witkowska 

      Wiceprzewodniczący ds. Organizacyjnych - Maciej Szydłowski

      Sekretarz - Adam Stasiak

     Skarbnik - Tomasz Sławik

      Członek Prezydium  - Iwona Magdziarska
Członek Prezydium - Grzegorz Weron


Członkowie Zarządu Głównego
     Andrzej Brabletz
      Barbara Czasławska
      Rafał First
      Grzegorz Galus
      Jarosław Grunt
      Malgorzata Juszczyk
     Beata Kujawska
      Barbara Larska
      Mirosław Olejnik
      Łukasz Płaczkowski
     Anna Rogowska
      Jan Ryk
      Tomasz Sitkiewicz
      Roman Sobkowicz
     Zygmunt Stelmach
      Marek Trębala
           Tadeusz Wirmański
Andrzej Zamoyski
Zastępcy członków Zarządu Głównego
      Zbigniew Łomiński
      Leszek Siejkowski
      Waldemar Federak
      Barbara Onak
      Andrzej Szutkiewicz
     

GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący - Leszek Salamon

      Wiceprzewodniczący - Zbigniew Mańkowski

      Sekretarz - Viva Maria Soleckyj Szpunar

Członkowie GKR
     Grzegorz Gołębiowski
      Hanna Itzeli 
      Dominika Kubisz
      Dariusz Patrzałek
      Bogusław Pawłowski
      Ewa Pieńkowska
      Jakub Rudziński
      Anna Rychlewska

Zastępcy członków GKR
      Ireneusz Lelonek
     Marcin Gorazdowski
      Zofia Tosiak
      Marcin Luciak
Maria Bruska 

 e-mail: gkr@zkwp.pl

 GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodniczący - Krzysztof Kradziecki  

Wiceprzewodniczący - Tomasz Borkowski   

       Wiceprzewodniczący -Tadeusz Chwalny       

       Sekretarz -Anna Kuszewska- Szperl   

e-mail:gsk@zkwp.pl, adres korespondencyjny: GSK ul.Rzeczna 3, 25-039 Kielce

Członkowie GSK 

Anna Bogucka
        Aneta Chrystoph
        Marek Czerniakowski
       Izabella Krasowska- Salamon
Maciej Lipiec
      Anna Pakulska
      Małgorzata Sowińska- Trębala
     Andrzej Stępiński
      Joanna Szczepańska-Korpetta
      Barbara Wójcik
      Bernardetta Wysocka

              Zastępcy członków GSK 
      Robert Ossowski
     Aleksandra Zukal
      Marta Pietrzak

e-mail: gsk@zkwp.pl
e

 RZECZNIK DYSCYPLINARNY

Róża Dembska - Biela

Zastępcy: Anna Chrzanowska, Michał Tuszyński

RZECZNIK PRASOWY 

Aneta Dopierała  

e-mail:  rzecznikprasowy@zkwp.pl
      

GŁÓWNA KOMISJA HODOWLANA

                                                                                                                                                                                                      Przewodnicząca - Dorota Witkowska

                                                                                               Członkowie:Tomasz Borkowski, Aldona Gębka, Anna Jaśkiewicz, Barbara Larska, Iwona Magdziarska, Janusz Opara

                                                                                                                                                     e-mail: gkh@zkwp.pl


     

GŁÓWNA KOMISJA SZKOLENIA PSÓW

                                                                                                                                                                                                 Przewodniczący - Tadeusz Roszkiewicz

                                                                                                                                                                                                  Zastępca Przewodniczącego - Grzegorz Galus

                                                                                                                                                                                                  Zastępca Przewodniczącego - Katarzyna Drobik - Michalska 

                                                                                                                                                                                                  Zastępca Przewodniczącego - Beata Kujawska

                                                                                                                                                                                                   Sekretarz - Andrzej Biliński                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Członkowie:  Leszek Kalisz, Jacek Pazdan

                                                                                                                                           e-mail: gksp@zkwp.plPREZYDIUM KOLEGIUM SĘDZIÓW

   Przewodniczący - Janusz Opara
      Wiceprzewodniczący - Andrzej Kaźmierski
      Sekretarz - Dorota Witkowska
      Członkowie - Tomasz Borkowski, Andrzej Brabletz, Piotr Król, Mirosław Redlicki
      Zastępcy członków - Magdalena Kozłowska

KAPITUŁA ODZNACZEŃ

Przewodniczący - Andrzej Mania
Członkowie
: Tadeusz Chwalny, Stanisław Firlik, Iwona Magdziarska, Marek Trębala

                                                                                                                                                                                                              email: kapitulaodznaczen@zkwp.pl

KOMISJA DO SPRAW STANDARDÓW RAS

Członkowie: Anna Bogucka,Tomasz Borkowski, Barbara Larska, Andrzej Kaźmierski, Janusz Opara, Mirosław Redlicki 

 KOMISJA MŁODEGO PREZENTERA

Przewodnicząca - Dorota Witkowska

                                                                                                                                                                                                          Wiceprzewodnicząca  - Ina Malecka                                                              

                                                                 -                                                                                                                                     Sekretarz -  Viva Maria Soleckyj Szpunar                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Członkowie:  Agnieszka Małecka, Patrycja Mazur Szkodzińska, Aleksandra Szydłowska

 


psy stopka