Dyplom wydaje Zarząd Główny ZKwP  na pisemny wniosek zainteresowanego

UWAGA! CHAMPIONATY ZMIANA

Przypominamy, że od 1 sierpnia br. dla DYPLOMÓW CHAMPIONA (Champion Polski, Młodzieżowy Champion Polski, Champion Polski Weteranów) i certyfikatu użytkowości WCC obowiązuje tylko format PDF.

 Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom naszych członków, wydruk papierowej wersji dyplomów Championa czy certyfikatu użytkowości będzie możliwy w Oddziale macierzystym.

Warunkiem wydruku powyższych dokumentów w Oddziale będzie dostarczenie na karcie pamięci lub przesłanie drogą mailową na adres Oddziału dyplomu Championa lub certyfikatu użytkowości w formie PDF.

Organizator wystawy ma 30 dni od daty wystawy na przesłanie sprawozdania powystawowego do Zarządu Głównego na podstawie, którego weryfikuje się podania o championaty.  Biuro ZG wystawia dyplom w ciągu 30 dni od momentu wpłynięcia sprawozdania od organizatorów i przesyła dokument w formie elektronicznej.

Tytuł „Champion Polski Weteranów” może być przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu Zwycięzca Weteran otrzymanego od 3 różnych sędziów. Przynajmniej jedna z tych ocen musi być przyznana na wystawie klubowej lub międzynarodowej, a odstęp czasu między tymi ocenami nie jest wymagany. Do tytułu zaliczane są oceny uzyskane na wystawach po 1 stycznia 2015 r.

Uchwały Zjazdu Delegatów  27-28.05.2017 w sprawie zwolnienia z opłat za wystawienie dyplomów Champion Polski, Młodzieżowy Champion Polski, Champion Polski Weteranów, certyfikatów użytkowości dla członków ZKwP obowiązują od 1 sierpnia 2017 r.


Wypełnij wniosek ON-LINE   o wydanie dyplomu Championa Polski Weteranów 
                 

 


psy stopka