Kolegium redakcyjne:

 

 

 

 

 

Ewa Ostromęcka - redaktor naczelny
Tomasz Borkowski - zdrowie, anatomia,hodowla, wystawy
Andrzej Brabletz- praca psów myśliwskich, kynologia łowiecka
Aneta Dopierała - młody prezenter
Katarzyna Fiszdon - genetyka, behawior
Andrzej Kaźmierski - kynologia na świecie
Jakub Kruczek - grooming i pielęgnacja
Gabriela Łakomik-Kaszuba - historia kynologii
Grzegorz Weron - wystawy
Grażyna Stefek - opracowanie graficzne i skład

 

Siedziba redakcji:
00-024 Warszawa, Al. Jerozolimskie 30 lok. 11
tel. 22-826-05-74
fax 22-826-46-54

 
Adres e-mail redakcji:
pies@zkwp.pl