Wystawy w Polsce - 2022
Zarządy Oddziałów, podejmując decyzję o zorganizowaniu imprezy kynologicznej, zobowiązane są kierować się oceną możliwości przeprowadzenia imprezy w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami ogólnymi i aktualnymi decyzjami i zaleceniami władz państwowych.

"Pełny tekst stanowiska Zarządu Głównego w sprawie organizacji imprez kynologicznych".


Pobierz wersje elektroniczną kalendarza wystaw na 2022r. w PDF: