ZARZĄD GŁÓWNY

Przewodnicząca  Iwona Magdziarska-Olesińska
 Wiceprzewodniczący do Spraw Organizacyjnych  Roman Sobkowicz
 Wiceprzewodniczący do Spraw Hodowlanych  Rafał First
 Sekretarz  Adam Stasiak
 Skarbnik  Marek Trębala
 Członkowie Prezydium Grzegorz Weron
 Andrzej Zamoyski
Członkowie Zarządu Głównego:

Beata Badura
Marzena Błońska
Piotr Biliński
Małgorzata Buchla
Ewa Dolińska
Grzegorz Galus
Jarosław Grunt
Monika Janecka
Andrzej Kaźmierski
Tomasz Kuszyk
Mirosław Olejnik
Iwona Piątkowiak
Jan Ryk
Eugeniusz Skórzewski
Dorota Witkowska
Janusz Zacharewicz

 

Zastępcy członków Zarządu Głównego: Ireneusz Skrzypczak

                           


      

      
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Leszek Salamon
Wiceprzewodniczący: Zbigniew Mańkowski
Sekretarz: Jakub Rudziński


Członkowie GKR:       Grzegorz Gołębiowski
      Hanna Itzeli 
      Dominika Kubisz
      Dariusz Patrzałek
      Bogusław Pawłowski
      Ewa Pieńkowska
      Anna Rychlewska
      Viva Maria Soleckyj Szpunar
Zastępcy członków GKR:       Ireneusz Lelonek
      Marcin Gorazdowski
      Zofia Tosiak
      Marcin Luciak
      Maria Bruska
email:   prezydiumgkr@zkwp.pl 


 GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

 

Przewodniczący: Krzysztof Kradziecki
Wiceprzewodniczący: Tomasz Borkowski
Wiceprzewodniczący: Tadeusz Chwalny
Sekretarz: Anna Kuszewska- Szperl

 

e-mail:gsk@zkwp.pl, adres korespondencyjny: GSK ul.Rzeczna 3, 25-039 Kielce

 

Członkowie GSK:       Anna Bogucka
      Aneta Chrystoph
      Marek Czerniakowski
      Izabella Krasowska- Salamon
      Maciej Lipiec
      Anna Pakulska
      Małgorzata Sowińska- Trębala
      Andrzej Stępiński
      Joanna Szczepańska-Korpetta
      Barbara Wójcik
      Bernardetta Wysocka

Zastępcy członków GSK:       Robert Ossowski
      Aleksandra Zukal
      Marta Pietrzak
e-mail:       gsk@zkwp.pl

e

 RZECZNIK DYSCYPLINARNY

 

Rzecznik dyscyplinarny:  Dorota Dziadkiewicz
Zastępcy:  Jolanta Jabłońska

 

RZECZNIK PRASOWY 

 

Rzecznik prasowy:  Andrzej Gumulak
email: rzecznikprasowy@zkwp.pl


GŁÓWNA KOMISJA HODOWLANA

Przewodniczący:Rafał First
Wiceprzewodnicząca:Dorota Witkowska
Sekretarz:Anna Pakulska
Członkowie:Tomasz Borkowski,
Iwona Magdziarska,
Zbigniew Szcześniak,
Zbigniew Skrzek
e-mail:gkh@zkwp.pl

GŁÓWNA KOMISJA SZKOLENIA PSÓW

Przewodniczący: Tadeusz Roszkiewicz
Zastępca Przewodniczącego: Grzegorz Galus
Zastępca Przewodniczącego: Katarzyna Drobik-Michalska
Zastępca Przewodniczącego: Piotr Błoński
Sekretarz: Andrzej Biliński
Członkowie: Leszek Kalisz, Marcin Luciak
email: gksp@zkwp.pl

 

PREZYDIUM KOLEGIUM SĘDZIÓW

  

Przewodniczący: Janusz Opara
Wiceprzewodniczący: Andrzej Kaźmierski
Sekretarz: Tadeusz Chwalny
Członkowie: Tomasz Borkowski, Piotr Król, Leszek Salamon, Dorota Witkowska
Zastępcy członków: Andrzej Stępiński, Mirosław Redlicki


KAPITUŁA ODZNACZEŃ

 

Przewodniczący: Andrzej Mania
Członkowie: Tadeusz Chwalny, Stanisław Firlik, Iwona Magdziarska, Marek Trębala
email: kapitulaodznaczen@zkwp.pl

                                                                                                                                                    

KOMISJA DO SPRAW STANDARDÓW RAS

 

Członkowie: Anna Bogucka,Tomasz Borkowski, Barbara Larska, Andrzej Kaźmierski, Janusz Opara

 

 KOMISJA MŁODEGO PREZENTERA

 

Przewodnicząca: Dorota Witkowska
Wiceprzewodnicząca: Ina Malecka
Sekretarz:  
Członkowie: Agnieszka Małecka, Patrycja Mazur Szkodzińska, Aleksandra Szydłowska