ZARZĄD GŁÓWNY

Przewodniczący Leszek Salamon
Wiceprzewodniczący do Spraw Organizacyjnych Tomasz Sławik
Wiceprzewodnicząca do Spraw Hodowlanych Anna Rogowska
Sekretarz Aneta Chrystoph
Skarbnik Tadeusz Wirmański
Członkowie Prezydium Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska
Arkadiusz Goguła
Członkowie Zarządu Głównego Bogusław Chmiel
Waldemar Federak
Anna Garbacka-Warecka
Andrzej Jakubowski
Rafał Kleszcz
Waldemar Kosmalski
Ewa Kotowska
Zbigniew Łomiński
Jerzy Okoński
Anna Pulikowska-Klimonda
Jolanta Robaczyk
Mariola Semik
Leszek Siejkowski
Emilia Sobieszek
Sylwester Szumaczuk
Andrzej Szutkiewicz
Marek Tobiasz
Mariola Żuchlińska
Zastępcy członków Zarządu Głównego Rafał First
Andrzej Stępiński
Marek Czerniakowski
Marcin Luciak
Jarosław Grunt


GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący Zbigniew Mańkowski
Wiceprzewodnicząca Hanna Itzeli
Sekretarz Anna Rychlewska
Członkowie GKR: Małgorzata Bożyk
Grzegorz Gołębiowski
Dariusz Patrzałek
Ewa Pieńkowska
Jakub Rudziński
Eugeniusz Alojzy Skórzewski
Joanna Szymczyńska
Zofia Tosiak
Zastępcy członków GKR Beata Kucharczyk
Anna Kochan
Ewa Górska
Dorota Bodzioch
Małgorzata Wąsacz-Rosa


 GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

Przewodnicząca Iwona Krzyszowska
Wiceprzewodnicząca Małgorzata Lorenc
Wiceprzewodniczący Tomasz Borkowski
Sekretarz Elżbieta Augustyniak
Członkowie GSK: Mariusz Drewniak
Ryszard Gesinowski
Małgorzata Kędziorek
Izabella Krasowska-Salamon
Anna Kuszewska-Szperl
Ireneusz Lelonek
Aleksandra Lubaszka
Mirella Nowak
Jan Grzegorz Nowakowski
Joanna Śmidoda
Dorota Tomkiel-Balcer
Zastępcy członków GSK Bernadeta Wysocka
Bożena Kowalska-Malitka
Aleksandra Pauzewicz


 RZECZNIK DYSCYPLINARNY


RZECZNIK PRASOWY 


GŁÓWNA KOMISJA HODOWLANA


GŁÓWNA KOMISJA SZKOLENIA PSÓW


PREZYDIUM KOLEGIUM SĘDZIÓW

Przewodniczący Janusz Opara
Wiceprzewodniczący Andrzej Kaźmierski
Sekretarz Tadeusz Chwalny
Członkowie: Tomasz Borkowski
Piotr Król
Leszek Salamon
Dorota Witkowska
Zastępcy członków Andrzej Stępiński
Mirosław Redlicki


KAPITUŁA ODZNACZEŃ


KOMISJA DO SPRAW STANDARDÓW RAS


 KOMISJA MŁODEGO PREZENTERA