POLSKA ORGANIZATOREM EURO DOG SHOW 2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 października br. na Zjeździe Delegatów Sekcji Europejskiej FCI w Brnie, przyznano Polsce organizację tej prestiżowej wystawy.
Terenem wystawy będą TARGI KIELCE.

                                                       Zarząd Główny ZKwP
 


Związek Kynologiczny w Polsce powstał w 1938 roku, a następnie reaktywował swoją działalność w 1948 roku.
Jest organizacją skupiającą hodowców, właścicieli i miłośników psów rasowych.
 
Związek posiada 46 oddziałów terenowych i jako jedyna organizacja kynologiczna w kraju jest członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI).
 
Corocznie Związek organizuje ok. 120 wystaw psów rasowych, w tym 15 o randze międzynarodowej. Jest także organizatorem m.in. Mistrzostw Polski Psów Towarzyszących i Obronnych, Zawodów Agility, Zawodów Obedience i Wyścigów Chartów.
 
Związek wydaje kwartalnik kynologiczny PIES.

Zarząd Główny ZKwP uprzejmie informuje, że od dnia 1 września 2014
DEKLARACJA CZŁONKOWSKA będzie zawierać klauzulę o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie mojego wizerunku”.
Osoby, które wypełniły deklarację członkowską bez tej klauzuli proszone są o zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń do macierzystego Oddziału do dnia 30 września 2014.
Od 1 października 2014 Związek Kynologiczny w Polsce uzna, że osoby które nie zgłosiły zastrzeżeń akceptują treść klauzuli i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie swojego wizerunku.
 


Konkursu MŁODY PREZENTER w sezonie 2014/2015 >

Komunikat ZG ZKwP - uchwały Plenum z dnia 17.09.2014 - WIĘCEJ >

Komunikat ZG ZKwP - uchwały Plenum z dnia 30.07.2014 - WIĘCEJ >

Informacja o wzajemnym uznawaniu championatów - WIĘCEJ >

Kominikat ZG ZKwP w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

 
 
   
Konto bankowe ZG ZKwP:
Millennium BIG BG S.A. IV O/Warszawa  12 1160 2202 0000 0000 5515 7116