POLSKA ORGANIZATOREM EURO DOG SHOW 2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 października br. na Zjeździe Delegatów Sekcji Europejskiej FCI w Brnie, przyznano Polsce organizację tej prestiżowej wystawy.
Terenem wystawy będą TARGI KIELCE.

                                                       Zarząd Główny ZKwP
 


Związek Kynologiczny w Polsce powstał w 1938 roku, a następnie reaktywował swoją działalność w 1948 roku.
Jest organizacją skupiającą hodowców, właścicieli i miłośników psów rasowych.
 
Związek posiada 46 oddziałów terenowych i jako jedyna organizacja kynologiczna w kraju jest członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI).
 
Corocznie Związek organizuje ok. 120 wystaw psów rasowych, w tym 15 o randze międzynarodowej. Jest także organizatorem m.in. Mistrzostw Polski Psów Towarzyszących i Obronnych, Zawodów Agility, Zawodów Obedience i Wyścigów Chartów.
 
Związek wydaje kwartalnik kynologiczny PIES.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 5 czerwca 2015 r. (piątek) Biuro ZG ZKwP będzie
nieczynne.

13.04.2015 Badania w kierunku dysplazji (HD/ED)

Od 13 kwietnia br. za wystawienie międzynarodowego potwierdzenia wyniku badania w kierunku dysplazji (HD/ED) będzie obowiązywała opłata w wysokości 30 zł. WIĘCEJ >

18.02.2015 Wstrzymanie badań DNA

Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.02.br. podjął uchwałę o wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.
Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej.
Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania.
Plenum Zarządu Głównego podjęło uchwałę o odwołaniu Kol. Anny Rogowskiej z funkcji Vice-przewodniczącej d/s Hodowlanych.

19.02.2015 Zawieszeniu w prawach członka
p. J. Rostkowskiego


Po posiedzeniu plenarnym ZG ZKwP na następny dzień tj. w dniu 19 lutego odbyło się zebranie Zarządu Oddziału w Białymstoku. Została na nim podjęta decyzja o zawieszeniu w prawach członka p. J. Rostkowskiego - właściciela hodowli o przydomku “Z Kwitnącej Magnolii”, na temat, której ukazał się reportaż, wyemitowany w TVN Uwaga, ukazujący skandaliczne warunki przetrzymywania psów w tej hodowli. Sprawa p. J. Rostkowskiego została skierowana w trybie pilnym do rzecznika dyscyplinarnego przy Głównym Sądzie Koleżeńskim.
Zarząd Główny ZKwP zobowiązał władze Oddziału w Białymstoku, jak również pozostałych oddziałów ZKwP do przeprowadzenia w najbliższym czasie kontroli w zarejestrowanych na ich terenie hodowlach psów – zwłaszcza przede wszystkim z uwzględnieniem dużych hodowli z wieloma rasami.
W związku z wyemitowanym 5.02.2015r. w programie Uwaga TVN reportażem dot. interwencji Fundacji VIVA na terenie posesji w miejscowości Brzóski-Falki (powiat Wysokie Mazowieckie), ukazującym skandaliczne warunki przetrzymywania psów, Przewodniczący Zarządu Głównego ZKwP podjął decyzję o zwołaniu w trybie pilnym 10.02.2015r., posiedzenia Prezydium ZG ZKwP celem wszczęcia odpowiednich działań wyjaśniających a w oparciu o nie również dyscyplinarnych.

                                                                                                                                    
Zarząd Główny ZKwP

Na posiedzeniu Prezydium ZG ZKwP w dniu 10 lutego 2015 postanowiono:
- przeprowadzić 11 lutego br. kontrolę pionu hodowlanego w Oddziale ZKwP w Białymstoku przez komisję, składająca się z członków Zarządu Głównego,
- zwołać posiedzenie plenarne ZG w dniu 18 lutego br.

                                                                                                                                    
Zarząd Główny ZKwP

18.03.2015 Uchwały Plenum

Komunikat ZG ZKwP - uchwały Plenum z dnia 18.03.2015 - WIĘCEJ >

01.01.2015 Składka członkowska

Zarząd Główny ZKwP informuje, że składka członkowska na rok 2015 nie uległa zmianie i wynosi 70 zł.

INNE

Konkurs MŁODY PREZENTER w sezonie 2014/2015 >

Informacja o wzajemnym uznawaniu championatów - WIĘCEJ >

Kominikat ZG ZKwP w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Zarząd Główny ZKwP uprzejmie informuje, że od dnia 1 września 2014 DEKLARACJA CZŁONKOWSKA będzie zawierać klauzulę o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie mojego wizerunku”.
Osoby, które wypełniły deklarację członkowską bez tej klauzuli proszone są o zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń do macierzystego Oddziału do dnia 30 września 2014.
Od 1 października 2014 Związek Kynologiczny w Polsce uzna, że osoby które nie zgłosiły zastrzeżeń akceptują treść klauzuli i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie swojego wizerunku. 
 
   
Konto bankowe ZG ZKwP:
Millennium BIG BG S.A. IV O/Warszawa  12 1160 2202 0000 0000 5515 7116