POLSKA ORGANIZATOREM EURO DOG SHOW 2018

Uprzejmie informujemy, że w dniu 27 października 2014 r. na Zjeździe Delegatów Sekcji Europejskiej FCI w Brnie, przyznano Polsce organizację tej prestiżowej wystawy.
Terenem wystawy będą TARGI KIELCE.

                                                       Zarząd Główny ZKwP
 


Związek Kynologiczny w Polsce powstał w 1938 roku, a następnie reaktywował swoją działalność w 1948 roku.
Jest organizacją skupiającą hodowców, właścicieli i miłośników psów rasowych.
 
Związek posiada 46 oddziałów terenowych i jako jedyna organizacja kynologiczna w kraju jest członkiem Międzynarodowej Federacji Kynologicznej (FCI).
 
Corocznie Związek organizuje ok. 150 wystaw psów rasowych, w tym 17 o randze międzynarodowej. Jest także organizatorem m.in. Mistrzostw Polski Psów Towarzyszących i Obronnych, Zawodów Agility, Zawodów Obedience i Wyścigów Chartów.
 
Związek wydaje kwartalnik kynologiczny PIES.

Komunikat ZG ZKwP


Komunikat ZG ZKwP w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Aktualny stan prawny dotyczący cięcia uszu i ogonów w krajach należących do sekcji europejskiej FCI. 

Lista będzie aktualizowana na podstawie oficjalnych informacji otrzymywanych z poszczególnych krajów FCI -  WIĘCEJ >

PREZYDIUM KOLEGIUM SĘDZIÓW INFORMUJE:

Teoretyczny egzamin sędziowski dla asystentów przystępujących do egzaminu sędziowskiego odbędzie się w sobotę 8.10.2016 r.
Egzamin dla sędziów międzynarodowych pragnących rozszerzyć uprawnienia sędziowskie odbędzie się w niedzielę 9.10.2016 r.

Miejsce obu egzaminów: HOTEL MERCURE WARSZAWA GRAND, 00-522 Warszawa, ul.Krucza 28
Godzina rozpoczęcia obu egzaminów: 10.00

Dokumenty, zgodnie z wymogami zapisanymi w Regulaminie Sędziów i Asystentów (> PDF) należy składać w BIURZE ZARZĄDU GŁÓWNEGO do dnia 20.09.2016 r.
Opłatę za egzamin sędziowski teoretyczny  w wysokości 150 zł należy wnieść w tym samym terminie na konto Zarządu Głównego ZKwP: Millennium BIG BG S.A. IV O/Warszawa 12116022020000000055157116
wraz z dopiskiem: OPŁATA ZA TEORETYCZNY EGZAMIN SĘDZIOWSKI, IMIĘ , NAZWISKO I ADRES ZDAJĄCEGO

18.05.2016 Uchwały Plenum

Komunikat ZG ZKwP - uchwały Plenum z dnia 18.05.2016 - WIĘCEJ >

10.12.2015

Zarząd Główny ZKwP informuje, że składka członkowska na 2016 rok nie ulega zmianie i wynosić będzie 70 zł.

08.12.2015 Wstępny kalendarz wystaw 2017

W zakładce WYSTAWY ukazał się WSTĘPNY kalendarz wystaw na 2017 r.
Będzie on sukcesywnie uzupełniany na podstawie zgłaszanych do Zarządu Głównego przez Oddziały wystaw krajowych i klubowych.

13.04.2015 Badania w kierunku dysplazji (HD/ED)

Od 13 kwietnia br. za wystawienie międzynarodowego potwierdzenia wyniku badania w kierunku dysplazji (HD/ED) będzie obowiązywała opłata w wysokości 30 zł. WIĘCEJ >

INNE

UWAGA!
Zmiany w zasadach przyznawania tytułu Międzynarodowego Championa FCI - WIĘCEJ >

Konkurs MŁODY PREZENTER w sezonie 2014/2015 >

Informacja o wzajemnym uznawaniu championatów - WIĘCEJ >

Zarząd Główny ZKwP uprzejmie informuje, że od dnia 1 września 2014 DEKLARACJA CZŁONKOWSKA będzie zawierać klauzulę o następującej treści:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie mojego wizerunku”.
Osoby, które wypełniły deklarację członkowską bez tej klauzuli proszone są o zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń do macierzystego Oddziału do dnia 30 września 2014.
Od 1 października 2014 Związek Kynologiczny w Polsce uzna, że osoby które nie zgłosiły zastrzeżeń akceptują treść klauzuli i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie swojego wizerunku.


UWAGA!
Czas oczekiwania na rodowody, KW, nostryfikację:


Rodowód krajowy i KW – czas oczekiwania na wystawienie dokumentu przez biuro ZG ZKwP wynosi 14 dni roboczych

Rodowód eksportowy i KW – czas oczekiwania na wystawienie dokumentu przez biuro ZG ZKwP wynosi 14 dni roboczych

Nostryfikacja – czas oczekiwania na rejestrację rodowodu zagranicznego przez biuro ZG ZKwP wynosi 14 dni roboczych

Czas oczekiwania na rodowód, KW, nostryfikację liczony jest od momentu wpłynięcia dokumentów do biura ZG ZKwP z oddziału.
Termin odbioru rodowodu należy ustalić w oddziale podczas składania metryki.


Okres oczekiwania na dokumenty może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura ZG ZKwP

 

   
Konto bankowe ZG ZKwP:
Millennium BIG BG S.A. IV O/Warszawa  12 1160 2202 0000 0000 5515 7116