Informacje Zarządu Głównego

img

Facebook

2022-01-25

Zapraszamy na nasz nowy profil na FB i zachęcamy do jego polubienia - link >


img

Komunikat Zarządu Głównego

2022-01-04

Uprzejmie informujemy, że od 10 stycznia 2022 r. przywrócona zostaje możliwość wyrobienia rodowodu w trybie ekspresowym.
Czas oczekiwania na rodowód wynosi 5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów przez Biuro ZG ZKwP.


img

Uchwały ZG - 11.12.2021

2021-12-28

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny na posiedzeniu 11 grudnia 2021 r. podjął następujące uchwały:

SPRAWY FINANSOWE
Uchwalono wyrównanie wynagrodzenia dla sędziów kynologicznych zgodnie ze stawkami obowiązującymi w FCI za wystawy międzynarodowe i krajowe oraz egzaminy, próby pracy, wyścigi. W/w obowiązuje od 1 stycznia 2022 roku.

Oplata za egzamin asystencki od 1 stycznia 2022 r. wynosi 150 zł. (całość kwoty pozostaje w oddziale).

SPRAWY ODDZIAŁÓW
Zawieszono w czynnościach Zarząd Oddziału w Olsztynie i powołano Zarząd Tymczasowy.

SPRAWY HODOWLANE
Wpisano na listę lekarzy weterynarii upoważnionych do odczytywania zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego lek.wet. Tomasza Szostoka z Krakowa (Przychodnia Weterynaryjna dla Zwierząt MULTIVET - ul. Konecznego 6/12U, 31-216 Kraków).

Wprowadzono zmiany w Regulaminie Hodowli Psów Rasowych obowiązujące od 01.01.2022 roku. 
Od 01.01.2022r. KARTĘ KRYCIA wykupuje właściciel reproduktora.
§ 14 pkt 2, ppkt f - "po kryciu odebrać podpisaną przez właściciela reproduktora kartę krycia"
§ 15 pkt 2, ppkt b - "przed kryciem wykupić kartę krycia w macierzystym Oddziale"
(przenumerowanie pozostałych ppkt)
ppkt d - "bezpośrednio po kryciu potwierdzić hodowcy ten fakt w karcie krycia (wzór zał. nr 2);
odcinek karty krycia złożyć w swoim oddziale macierzystym w ciągu 14 dni."
(wykreślić: "otrzymany")
§ 14 pkt 2 ppkt i)
zapis: "poddać szczenięta znakowaniu mikroczipem. Przeglądowi poddaje się szczenięta już oznakowane. Numery czipów muszą być naniesione na metryki i zarejestrowane w oddziale ZKwP. Czipowanie, jako zabieg, musi być wykonane przez lekarza weterynarii. Wykonanie zabiegu musi być potwierdzone podpisem i pieczątką lekarza na druku „Potwierdzenie znakowania szczeniąt” (zał. nr 4)." 
zastąpić zapisem: "poddać szczenięta znakowaniu mikroczipem i ewentualnie dodatkowo tatuażem. Przeglądowi miotu poddaje się szczenięta już oznakowane. Numery czipów i ewentualnie dodatkowo numery tatuaży muszą być naniesione na metryki i zarejestrowane w oddziale ZKwP. Czipowanie, jako zabieg, musi być wykonane przez lekarza weterynarii. Wykonanie zabiegu musi być potwierdzone podpisem i pieczątką lekarza na druku „Potwierdzenie znakowania szczeniąt” (zał. Nr 4).” 
z ppkt l) usunąć ostatnie zdanie: "Szczenięta opuszczające teren kraju muszą być obowiązkowo czipowane."
§ 14 pkt 2 ppkt l
"wydawać nabywcom szczenięta najwcześniej po ukończeniu 7 tygodni wraz z metrykami (wzór zał. nr 6) i książeczkami zdrowia (z adnotacją o przeprowadzonych szczepieniach i odrobaczaniu szczeniąt), zaś nabywcom zagranicznym dostarczyć rodowód eksportowy".

Po przeglądach hodowlanych oddziały zobowiązane są do przysyłania następujących informacji: data przeglądu, ilość psów biorących udział w przeglądzie (bez szczegółowych protokołów). 

SPRAWY WYSTAW
Anulowano uchwałę ZG ZKwP podjętą 08.09.2020 r. dotycząca możliwości uzyskania Młodzieżowego Championa Polski m. in. na podstawie CWC uzyskanego z klasy pośredniej (obowiązuje od 01.01.2022 r.)

Zwolniono oddziały z obowiązku wysyłania kopii kart ocen z wystaw do klubów. Jednakże na pisemny wniosek Przewodniczącego Klubu - Komisji ZG lub Klubu Wybieralnego oddziały byłyby zobowiązane udostępnić dane, o które wnioskuje Przewodniczący. 

Zniesiono obowiązek sporządzania drugiej kopii karty oceny z wystaw psów rasowych; tzn. obowiązuje oryginał i jedna kopia. 

SPRAWY GŁÓWNEJ KOMISJI SZKOLENIA PSÓW
Przyjęto Regulamin Obedience obowiązujący od 01.01.2022 r.
Zatwierdzono testy TWP wytrzymałościowe dla rasy Ceskoslovensky Vlciak
Zatwierdzono wystawianie certyfikatów użytkowości na podstawie kart ocen z testów wytrzymałościowych TWP, a także z zawodów odbywających się na Słowacji i w Czechach „Dog Endurance test” SVP oraz ZVP. 


img

Uchwały ZG - 20.11.2021

2021-12-09

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny na posiedzeniu 20 listopada 2021 r. podjął następujące uchwały:

SPRAWY ORGANIZACYJNE
Zjazd Sędziów Kynologicznych odbędzie się w Częstochowie 5 marca 2022 roku o godz.10.00.
Postanowiono wydać książkę pt. "100 lat Kynologii w wolnej Polsce" (pozycja zawiera opis dziejów psa na ziemiach polskich, powstanie naszej organizacji
oraz rozdziały poświęcone rasom polskim). Dla członków ZKwP cena książki wynosi 100 złotych, zamówienia należy składać przez oddziały ZKwP.
Uzupełniono skład Komisji Kynologii Łowieckiej o następujących członków:
Hanna Itzeli, Hubert Dębowski, Bogusław Pawłowski, Mariusz Drewniak, Tomasz Sławiński, Giuseppe Molinari, Piotr Bartha
Powołano delegata ZKwP do komisji nieobligatoryjnych FCI.
Komisja Mondioringu FCI - Marcin Gawron
Powołano przewodniczących podkomisji GKSP
Podkomisja psów użytkowych – Beata Ryl
Podkomisja Obedience – Sylwia Szugzda
Podkomisja psów pasterskich – Aleksandra Rosiak
Podkomisja chartów – Artur Wróbel
Podkomisja psów zaprzęgowych – Małgorzata Szmurło
Podkomisja Agility – Karolina Zawistowska
Podkomisja psów ratowniczych – Witold Sieracki
Podkomisja psów myśliwskich – Leszek Siejkowski
Podkomisja PT – Sławomir Znak
Podkomisja Mondioringu – Marcin Gawron
Dummy – Leszek Siejkowski
Kwartalnik PIES będzie wydawany w wersji papierowej i będzie dostępny w oddziałach ZKwP.
Powołano skład kolegium redakcyjnego kwartalnika PIES: Ewa Ostromęcka, Tomasz Borkowski, Gabriela Łakomik-Kaszuba, Izabella Krasowska-Salamon, Anna Rogowska, Tomasz Sławik, Aneta Chrystoph, Elżbieta Augustyniak, Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska

SPRAWY WYSTAW
Konkurs „Młody Prezenter”
Najbliższy sezon wystawowy z którego będzie liczona punktacja będzie trwał od 01.11.2021 do 31.10.2022 roku.
Zmiany w Regulaminie Wystaw Psów Rasowych ZKwP obowiązujące od 01.01.2022 r.
Rozdział V litera B pkt 4 Regulaminu – dopisanie zdania "W konkurencji tej mogą brać udział wszystkie rasy polskie (w tym wstępnie uznane przez ZKwP)".
Rozdział V litera B pkt 7 i 8 zmieniają swoją numerację na 9 i 10, a w to miejsce wpisuje się pkt 7 o brzmieniu: "Najpiękniejszy Pies Oddziału - biorą udział psy/suki zarejestrowane w danym oddziale według określonego przez organizatora zapisu w katalogu wystawowym określającym zasady uczestnictwa".
Rozdział V litera B wpisuje się pkt 8 o brzmieniu: "Najpiękniejszy Pies Ras Nieuznanych - biorą udział psy/suki, które na danej wystawie otrzymały tytuł "Zwycięzca Rasy".

SPRAWY KLUBÓW
Przewodniczącą Klubu Małych Molosów i Psów do Towarzystwa (z wyłączeniem chihuahua) – komisji ZG ZKwP została Mariola Żuchlińska
Przewodniczącą Klubu Terierów Wysokonożnych i typu Bull - Komisji ZG ZKwP została Małgorzata Zakrzewska.
Zatwierdzono zarządy klubów-komisji ZG ZKwP zgodnie z wnioskami przewodniczących klubów.
Zatwierdzono wniosek Klubu Owczarka Niemieckiego – Komisji ZG ZKwP o uznawaniu prześwietleń na dysplazję z kraju macierzystego rasy czyli z Niemiec.
Odpowiedzialny główny lekarz do odczytu Bernd Tellhelm.


img

Ranking wystawowy 2021

2021-12-01

Zarząd Główny ZKwP serdeczenie zaprasza wszystkich członków Związku do udziału w Rankingu Wystawowym za rok 2021.

Regulamin, punktacja oraz zgłoszenia online dostępne są na stronie www.ranking-zkwp.pl

 


img

Uchwały ZG - 27.10.2021

2021-11-12

Uprzejmie informujemy, że Zarząd Główny na posiedzeniu 27 października 2021 r. podjął następujące uchwały w sprawach finansowych i organizacyjnych.

SPRAWY FINANSOWE
Wysokość składki członkowskiej na 2022 rok pozostaje w dotychczasowej wysokości 70 złotych.
Koszt przeglądu hodowlanego wynosi 580 zł. od psa (dla ras polskich - 290 zł.) Od każdego psa zgłoszonego na przegląd, oddziały zobowiązane są do odprowadzania 50 złotych na rzecz Zarządu Głównego. Wynagrodzenie dla sędziów przeprowadzających przeglądy pozostaje jak dotychczas w gestii oddziałów.
Oddziały zobowiązane są do odprowadzania 2 zł. na rzecz Zarządu Głównego za każdego zgłoszonego psa na wszystkie wystawy.

SPRAWY ORGANIZACYJNE
Na rzecznika dyscyplinarnego powołano Aleksandra Skrzyńskiego.
Na rzecznika prasowego powołano Elżbietę Augustyniak.

Powołano Komisje Zarządu Głównego
Główna Komisja Hodowlana
Anna Rogowska – Przewodnicząca
Anna Pulikowska-Klimonda - Wiceprzewodnicząca
Katarzyna Gazda- Sekretarz
Członkowie: Aldona Gębka, Mariola Żuchlińska, Tomasz Borkowski, Mirosław Redlicki

Główna Komisja Szkolenia Psów
Jacek Pazdan - Przewodniczący
Waldemar Federak – Wiceprzewodniczący
Leszek Siejkowski -Wiceprzewodniczący
Członkowie: Waldemar Kosmalski, Małgorzata Kędziorek, Jarosław Mielnikiewicz, Zbigniew Łomiński

Komisja Kynologii Łowieckiej
Leszek Salamon – Przewodniczący
Andrzej Jakubowski – Wiceprzewodniczący
Izabela Biernacka - Sekretarz
Członkowie: Arkadiusz Goguła, Jerzy Okoński, Jakub Rudziński, Leszek Siejkowski, Aleksander Skrzyński, Tomasz Wykner

Kapituła Odznaczeń
Jerzy Okoński – Przewodniczący
Członkowie: Tadeusz Chwalny, Henryk Dymalski, Stanisław Firlik, Zbigniew Mańkowski, Andrzej Mania, Leszek Salamon

Na przewodniczącą Komisji Młody Prezenter powołano Paulinę Lisiak.

SPRAWY WYSTAW
Przywrócono prawo do organizacji wystaw międzynarodowych na 2022 rok oddziałom nie uwzględnionym przez poprzedni Zarząd:
Zakopane - 6-7.8.2022
Koszalin - 3-4.09.2022
Przemyśl - 10-11.9.2022
Zmieniono termin wystawy w Babimoście organizowanej przez Oddział w Zielonej Górze na termin 29.04-1.05.2022

Podjęto uchwałę w sprawie zakazu organizacji wystaw oraz wszelkich imprez kynologicznych przez Oddziały ZKwP na terenie miasta, będącego siedzibą jakiegokolwiek innego oddziału bez jego wiedzy i pisemnej zgody.

SPRAWY HODOWLANE
Wpisano na listę lekarzy weterynarii uprawnionych do odczytywania zdjęć RTG w kierunku dysplazji
Lek.wet. Sebastiana Słodkiego – Przychodnia weterynaryjna SweetVet, Bydgoszcz
Dr n.wet. Romana Fabisza - Śląskie Centrum Weterynarii Fabisz &Stefanek

Zamknięto wpis do Księgi Wstępnej dla ogarów polskich.

Delegatami komisji nieobligatoryjnych FCI zostali:
Agility - Magdalena Ziółkowska
Breeding - Tomasz Borkowski
British Pointers - Marek Roszkiewicz
Continental Pointers - Andrzej Jakubowski
Eart Dogs - Hubert Dębowski
Grooming - Aneta Chrystoph
Hound of the VI Group - Katarzyna Gazda
Rescue Dogs - Michał Szalc
Shows - Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska
Show Judges - Janusz Opara
Sighthouds Races - Karolina Bąk
Spaniels - Marek Tobiasz
Utility Dogs - Waldemar Kosmalski


img

Komunikat Zarządu Głównego

2021-10-29

Uprzejmie informujemy, że z powodu awarii serwera, czas oczekiwania na rodowody wynosi dwa miesiące, licząc od daty otrzymania metryki z oddziału.

Jednocześnie informujemy, że chwilowo nie możemy realizować rodowodów w trybie ekspresowym. Opóźnienie dotyczy również rejestracji przydomków oraz realizacji wniosków na championaty. Przepraszamy za niedogodności, będziemy starali się jak najszybciej usunąć zaległości.


img

Komunikat Zarządu Głównego

2021-07-22

W dniach 9 i 10 października 2021 r. odbył się Zjazd Delegatów Związku Kynologicznego w Polsce, na którym wybrano nowe Władze Naczelne ZKwP, które ukonstytuowały się w następującym składzie - więcej >


img

Uchwała ZG - 30.06.2021

2021-07-09

Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce informuje, że w dniu 30 czerwca 2021 r. podjął uchwałę o zwołaniu Zjazdu Delegatów ZKwP w terminie 9-10 października 2021 r.

W związku ze statutowymi terminami przekazania Delegatom materiałów na Zjazd, walne zgromadzenia członków oddziałów powinny odbyć się w terminie do 22 sierpnia 2021 r. Zarządy Oddziałów zobowiązane są w terminie 7 dni po dokonaniu przez walne zgromadzenie wyboru delegatów przekazać do Zarządu Głównego listę, zawierającą imię, nazwisko, adres oraz adres poczty elektronicznej delegatów.


img

Uchwały ZG - 17.04.2021

2021-04-23

Zarząd Główny ZKwP na zebraniu plenarnym w dniu 17 kwietnia 2021 r. podjął następujące uchwały:

1. wpisał na listę lekarzy weterynarii, upoważnionych przez ZKwP do odczytywania zdjęć rentgenowskich układu chrzęstno-kostnego:
a) dr n.wet. Karolinę Błasiak, Specjalistyczna Przychodnia Weterynaryjna VetMedica, 64-100 Leszno, ul. Zamenhoffa 37, tel. 725 37 77 37, vetmedica.leszno@gmail.com
b) dr n.wet. Macieja Kiełbowicza, Centrum Medycyny Weterynaryjnej dr Maciej Kiełbowicz, 55-120 Oborniki Śląskie, ul. Energetyczna 101, tel. 604 20 21 21, 606 432 456, przychodnia.kielbowicz@gmail.com

2. wprowadził certyfikat własności psa jako integralną część rodowodu eksportowego. Wystawienie certyfikatu nie będzie podlegać dodatkowej opłacie (koszt zawiera się w opłacie za rodowód eksportowy).

3. w związku z rezygnacją kol. Mirosława Redlickiego powierzył p. Annie Redlickiej funkcję Przewodniczącej Klubu Welsh Corgi (komisja Zarządu Głównego).

4. powołał na przedstawicieli ZKwP w Komisjach FCI:
a) Komisja Wyżłów Kontynentalnych - Piotr Błoński
b) Komisja Norowców - Ryszard Nowicki

5. zdecydował o ponownym otwarciu Księgi Wstępnej dla rasy Ogar Polski.

6. zatwierdził wniosek Komisji Młodego Prezentera o wykreślenie z kalendarza imprez w 2021 roku finału konkursu Najlepszy Młody Prezenter oraz ufundowanie nagród dla prezenterów, którzy w roku 2020 uzyskali największą ilość punktów oraz tytuły Prezenter Roku 2020 i Wiceprezenter Roku 2020 (puchary i pamiątkowe dyplomy)

7. przyznał Oddziałowi w Sopocie prawo do organizacji dwóch wystaw międzynarodowych w 2021 roku (DuoCacib) w terminie 14 sierpnia oraz 15 sierpnia 2021.


img

Komunikat Zarządu Głównego

2021-02-18

Zarząd Główny informuje, że ostatecznie zakończona została sprawa powołania kuratora Naszego Związku, która u niektórych wzbudzała niepotrzebne emocje.

Postanowieniem z 3.02.2021 r. Sąd Okręgowy Warszawie XXIII Wydział Gospodarczy Odwoławczy i Zamówień Publicznych oddalił apelację Prezydenta M. St. Warszawy od postanowienia Sądu Rejonowego oddalającego wniosek o powołanie kuratora. Orzeczenie Sądu Okręgowego jest prawomocne, nie podlega zaskarżeniu. Tym samym kolejnym orzeczeniem Sąd potwierdził umocowanie Z.G. do kierowania Związkiem.


img

Komunikat Zarządu Głównego

2021-02-18

Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce domaga się odszkodowania za naruszenie dóbr osobistych i prawa chronionego znaku towarowego „Polska Księga Rodowodowa” od stowarzyszeń, które mimo ostrzeżeń sądu, bezprawnie wykorzystywały ten znak towarowy dla celów własnych.
W związku z tym ZKwP wysłał wezwania do zapłaty i naprawienia szkód.

„Polska Księga Rodowodowa” (PKR) to nazwa zastrzeżona przez Związek Kynologiczny w Polsce i chroniona prawnie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Status tego znaku towarowego pozwala więc na używanie nazwy „Polska Księga Rodowodowa” (PKR) wyłącznie w dokumentach wydawanych przez ZKwP. Z wcześniejszego orzecznictwa sądów wynika nakaz wobec wymienionych podmiotów do zwrotu wszystkich pieniędzy jakie zarobiły, posługując się zastrzeżoną nazwą, tj. metrykami i rodowodami opatrzonymi informacją, że dane psa zostały wpisane do „Polskiej Księgi Rodowodowej”.

Działając w obronie naszego dobrego imienia, dbając o hodowane przez nas zwierzęta, a także chroniąc i szanując spuściznę po kynologach przez dziesięciolecia tworzących zasady obowiązujące w ZKwP, z pełną determinacją oświadczamy, że podejmiemy wszelkie kroki prawne, które zabezpieczą interesy ZKwP związane z prawami do znaku towarowego „Polska Księga Rodowodowa” (PKR)


img

Komunikat Zarządu Głównego

2021-02-18

Polska Księga Rodowodowa (PKR) to nazwa zastrzeżona przez Związek Kynologiczny w Polsce i chroniona prawnie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Status tego znaku towarowego pozwala więc na używanie nazwy Polska Księga Rodowodowa (PKR) wyłącznie w dokumentach wydawanych przez ZKwP. Od lat jednak wiele stowarzyszeń bezkarnie — mimo orzeczeń sądu zakazujących posługiwania się tą zastrzeżoną nazwą wszystkim organizacjom poza ZKwP — wykorzystywało znak towarowy „Polska Księga Rodowodowa” (PKR) dla własnych celów, przy czym nierzadko wprowadzało w błąd potencjalnych nabywców szczeniąt.

Dlatego Zarząd Główny Związku Kynologicznego w Polsce w obronie naszego dobrego imienia, dbając o hodowane przez nas zwierzęta, a także chroniąc i szanując spuściznę po kynologach przez dziesięciolecia tworzących zasady obowiązujące w ZKwP, z pełną determinacją będzie się domagał — idąc za orzeczeniem sądu — zadośćuczynienia za poniesione przez ZKwP straty spowodowane nieprawnym używaniem nazwy „Polska Księga Rodowodowa” (PKR) oraz natychmiastowego zaprzestania jej używania we wszelkiej dokumentacji.


img

Uchwały ZG - 6.02.2021

2021-02-16

Zarząd Główny ZKwP na zebraniu plenarnym w dniu 6 lutego 2021 r. podjął następujące uchwały:

Zmienił Regulamin Obrad Walnego Zgromadzenia Członków Oddziału następująco:
§ 1
1. Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Oddziału w przypadkach i terminach określonych przez Statut Związku.
2. Jeśli zwołanie Walnego Gromadzenia w terminie statutowym jest zakazane przepisami obowiązującego prawa, Zarząd Oddziału zwołuje Zgromadzenie w terminie nie późniejszym niż 30 dni od dnia w którym zakaz przestał obowiązywać.
Nowe brzemiennie § 1 Regulaminu wchodzi w życie dnia 07.02.2021 r.
W związku z własną uchwałą z dnia 25.07.2020 r., znowelizował Regulamin Hodowli Psów Rasowych następująco:
§ 14
2. Hodowca ma obowiązek:
i) poddać szczenięta znakowaniu mikroczipem. Przeglądowi miotu poddaje się szczenięta już oznakowane. Numery czipów muszą być naniesione na metryki i zarejestrowane w oddziale ZKwP. Czipowanie, jako zabieg, musi być wykonane przez lekarza weterynarii. Wykonanie zabiegu musi być potwierdzone podpisem i pieczątką lekarza na druku Potwierdzenia znakowania szczeniąt (zał. nr 4).
Jednocześnie Zarząd Główny zatwierdził do stosowania zaktualizowane druki hodowlane (załączniki do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych): Karta Miotu (załącznik nr 3) oraz Potwierdzenie znakowania szczeniąt (załącznik nr 4)

Zatwierdził do stosowania nowy druk Protokołu kontroli hodowli, jako załącznik nr 13 do Regulaminu Hodowli Psów Rasowych.

Powołał panią Dorotę Dziadkiewicz na rzecznika dyscyplinarnego przy Zarządzie Głównym oraz panią Jolantę Jabłońską na zastępcę rzecznika dyscyplinarnego przy Zarządzie Głównym.

Wstępnie zaakceptował utworzenie Klubu Rasy Chow-Chow (z władzami wybieralnymi), powołał Grupę Inicjatywną w składzie: Grzegorz Wolski, Ewa Nowak, Anna Śleziak, .Elżbieta Mirecka, Dorota Czerwińska oraz upoważnił Grupę Inicjatywną Klubu do skompletowania wymaganej ilości (minimum 100) deklaracji członkowskich oraz składek członków Klubu w terminie do 6 maja 2021 r.

Zatwierdził zmianę siedziby Klubu Polskiego Owczarka Podhalańskiego z dotychczasowej przy Oddziale w Łodzi na Oddział w Wieliczce oraz zmianę siedziby Klubu Briarda i Beaucerona z dotychczasowej przy Oddziale w Łodzi na Oddział w Wieliczce.


img

Komunikat Zarządu Głównego

2021-01-29

Zarząd Główny informuje, że wnioski o certyfikat przydomka hodowlanego (dla już zarejestrowanych przydomków) dostępne są w systemie na stronie: www.e-zkwp.pl

Każdy członek ZKwP, mający opłaconą składkę członkowską za rok bieżący, może dokonać rejestracji w systemie, a po aktywacji konta i zalogowaniu wysłać wniosek o certyfikat. W celu ułatwienia rejestracji i logowania, można skorzystać z opcji logowania dla użytkowników systemu wystawy.NET, analogicznie jak jest w przypadku logowania do systemu rankingowego (docelowo system rankingowy zostanie włączony do systemu e-zkwp).

Certyfikat przydomka dostępny jest w dwóch formach, elektronicznej (plik PDF) – bezpłatnej oraz drukowanej – odpłatnej (opłata wynosi 50 zł i można jej dokonać również w systemie – płatności on-line PayU). W przypadku wersji drukowanej, certyfikat udostępniony zostanie również w postaci pliku PDF (do pobrania w systemie), a wydrukowany zostanie wysłany pocztą na adres właściciela przydomka.


img

ZMIANA REGULAMINU SĘDZIÓW WYSTAWOWYCH FCI

2021-01-01

Zarząd Główny ZKWP informuje o nowych regulacjach FCI obowiązujących od dnia 01.01.2021 r.:

FCI Show Judges Code of Commitment to the Welfare of Pedigree Dogs - zaktualizowany dokument "Działań na rzecz dobrostanu psów rasowych" zawiera w paragrafach 9 i 10 novum w postaci zaleceń FCI, dotyczących właściwego zachowania sędziów na forum publicznym i w mediach społecznościowych - więcej >

Zaktualizowany Regulamin Sędziów Wystawowych FCI (FCI Regulation for Show Judges) - więcej >