UCHWAŁY ZJAZDU DELEGATÓW

W dniach 27 i 28 maja 2017 roku w Warszawie obradował Zjazd Delegatów Związku Kynologicznego w Polsce -  WIĘCEJ...

W dniu 31.05.2019 roku w Warszawie obradował Zjazd Delegatów Związku Kynologicznego w Polsce - WIĘCEJ....


Komunikat ZG ZKwP

 Komunikat ZG ZKwP w sprawie  zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Aktualny stan prawny dotyczący cięcia uszu i ogonów w krajach należących do sekcji europejskiej FCI. 
Lista będzie aktualizowana na podstawie oficjalnych informacji otrzymywanych z poszczególnych krajów FCI -  WIĘCEJ >

Komunikat ZG ZKwP  dotyczący projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt

W związku z licznymi pytaniami Członków Związku, dotyczącymi projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, informujemy, że Zarząd Główny ZKwP koncentruje się na skuteczności prowadzonych w tej sprawie działań, a nie na medialnym ich nagłośnieniu. Zarząd Główny ZKwP ma pełną świadomość niebezpieczeństw, jakie - wbrew intencjom autorów nowelizacji - stwarzają dla praw i dobrostanu zwierząt domowych niektóre zapisy projektu ustawy.

W dniu 26.01.2018 r. Sejm uchwalił zmianę ustawy o ochronie zwierząt, dotyczącą wyłącznie zaostrzenia kar za znęcanie się nad zwierzętami. Kwestie budzące żywe zainteresowanie i zaniepokojenie członków Związku nie wchodziły w zakres uchwalonej nowelizacji.

Stanowisko Zarządu Głównego w sprawie projektowanej nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt <WIĘCEJ> 

Za zgodą autorek zamieszczamy tekst artykułu Ewy Niemiec i Marty Nowakowskiej, jaki ukazał się w 2017 roku w Przeglądzie Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego.(PDF)


Uchwały Plenum

 29.01.2020 r.  Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 10.01.2020 r. podjął następujące uchwały - WIĘCEJ >

15.10.2019 r. Zarząd Główny ZKwP informuje, że składka członkowska na 2020 rok nie ulega zmianie i wynosić będzie 70 złotych.