Na czym polega rejestracja i nostryfikacja zagranicznego rodowodu wydanego przez organizację zrzeszoną w FCI. 
Kupując szczenię z innego kraju, otrzymujemy rodowód eksportowy, który jest podstawą do zarejestrowania psa w naszej organizacji kynologicznej. Dokument poświadcza, że pies został wyrejestrowany z ksiąg rodowodowych danego kraju.
Nostryfikacja polega na wpisaniu psa do Polskiej Księgi Rodowodowej (PKR) lub Księgi Wstępnej (KW) i nadaniu numeru, zgodnego z tymi księgami.

Procedura.
Należy zgłosić się z rodowodem eksportowym do najbliższego oddziału terenowego ZKwP.Po nadaniu numeru rejestracji oddziałowej dokument za pośrednictwem oddziału zostaje przesłany do biura Zarządu Głównego w celu nostryfikacji. Nostryfikowany rodowód zostaje odesłany do oddziału, tam też następuje odbiór dokumentu.

Czas oczekiwania.
Czas oczekiwania na nostryfikację rodowodu liczony jest od momentu wpłynięcia dokumentów do biura ZG ZKwP z oddziału i wynosi 21 dni roboczych.Okres oczekiwania na dokument może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura ZG ZKwP.

Rejestracja rodowodu zagranicznego w trybie ekspresowym.  
Trwa do 5 dni roboczych. W tym celu należy zgłosić się z rodowodem eksportowym do najbliższego oddziału terenowego ZKwP.Po nadaniu numeru rejestracji oddziałowej dokument za pośrednictwem oddziału zostaje przesłany do biura Zarządu Głównego w celu nostryfikacji.Na podstawie informacji otrzymanej z oddziału, nostryfikowany rodowód zostaje odesłany do oddziału bądź też bezpośrednio do właściciela psa.

     
  
 Tabela opłat
Czas oczekiwania na nostryfikowanie rodowodu liczony jest od momentu wpłynięcia dokumentów do biura ZG ZKwP z oddziału. Czas oczekiwania może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura ZG ZKwP
Termin odbioru rodowodu należy ustalić w oddziale podczas składania dokumentów
Rodzaj dokumentu  Kwota  Procedura
Tryb zwykły 60,00 Złożenie rodowodu eksportowego w oddziale
Tryb ekspresowy 150,00 Złożenie rodowodu eksportowego w oddziale
Przekwalfikowanie (zmiana przynależności do odmiany rasowej) bezpłatnie Złożenie rodowodu oraz dokumentu przekwalfikowania w oddziale

Wyrejestrowanie z PKR ze wskazaniem nowego właściciela

 

Ponowna rejestracja rodowodu w PKR

30,00

 

30,00

Złożenie rodowodu w oddziale wraz z podaniem danych nowego właściciela psa/suki

\

Żłożenie  rodowodu w oddziale, nadanie nowego numeru rejestracyjnego przez oddzial

psy stopka

ZKwP ZARZĄD GŁÓWNY

ALEJE JEROZOLIMSKIE 30/11 00-024 WARSZAWA

  Konto bankowe ZG ZKwP:
Millennium BIG BG S.A. IV O/Warszawa  12 1160 2202 0000 0000 5515 7116

Copyright © 2016. All Rights Reserved.