ZARZĄD GŁÓWNY

Zarząd Główny ( wybrany w wyborach uzupełniających na Zjeździe Delegatów 31 maja 2019 r.) w dniu 26 czerwca 2019 r. ukonstytuował się w następująco:

Przewodnicząca  Anna Rogowska
 Wiceprzewodniczący do Spraw Organizacyjnych  Andrzej Szutkiewicz
 Wiceprzewodnicząca do Spraw Hodowlanych  Mariola Semik
 Sekretarz  Waldemar Federak
 Skarbnik  Tadeusz Wirmański
 Członkowie Prezydium  Aleksander Skrzyński
  Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska
Członkowie Zarządu Głównego: Andrzej Brabletz
Bogusław Chmiel
Barbara Czasławska
Henryk Dymalski
Arkadiusz Goguła
Małgorzata Juszczyk
Małgorzata Kędziorek
Waldemar Kosmalski
Barbara Larska
Zbigniew Łomiński
Iwona Magdziarska-Olesińska
Robert Mroczko
Jerzy Okoński
Leszek Siejkowski
Tomasz Sławik
Zygmunt Stelmach
Sylwester Szumaczuk
Marek Trębala
Zastępcy członków Zarządu Głównego: Aleksandra Sękowska -Miros
Andrzej Perek
Zbigniew Szcześniak
Marek Lewandowski
Anna Jaśkiewicz

                           


      

      
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Leszek Salamon
Wiceprzewodniczący: Zbigniew Mańkowski
Sekretarz: Viva Maria Soleckyj Szpunar


Członkowie GKR:       Grzegorz Gołębiowski
      Hanna Itzeli 
      Dominika Kubisz
      Dariusz Patrzałek
      Bogusław Pawłowski
      Ewa Pieńkowska
      Jakub Rudziński
      Anna Rychlewska
Zastępcy członków GKR:       Ireneusz Lelonek
      Marcin Gorazdowski
      Zofia Tosiak
      Marcin Luciak
      Maria Bruska
email:       gkr@zkwp.pl


 GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

 

Przewodniczący: Krzysztof Kradziecki
Wiceprzewodniczący: Tomasz Borkowski
Wiceprzewodniczący: Tadeusz Chwalny
Sekretarz: Anna Kuszewska- Szperl

 

e-mail:gsk@zkwp.pl, adres korespondencyjny: GSK ul.Rzeczna 3, 25-039 Kielce

 

Członkowie GSK:       Anna Bogucka
      Aneta Chrystoph
      Marek Czerniakowski
      Izabella Krasowska- Salamon
      Maciej Lipiec
      Anna Pakulska
      Małgorzata Sowińska- Trębala
      Andrzej Stępiński
      Joanna Szczepańska-Korpetta
      Barbara Wójcik
      Bernardetta Wysocka

Zastępcy członków GSK:       Robert Ossowski
      Aleksandra Zukal
      Marta Pietrzak
e-mail:       gsk@zkwp.pl

e

 RZECZNIK DYSCYPLINARNY

 

Rzecznik dyscyplinarny: Małgorzata Lorenc
Zastępcy:

 

RZECZNIK PRASOWY 

 

Rzecznik prasowy: Aleksander Skrzyński
email:


GŁÓWNA KOMISJA HODOWLANA

 

Przewodnicząca: Mariola Semik

Wiceprzewodnicząca:

Sekretarz:

Członkowie:

 Katarzyna Fiszdon

Ireneusz Lelonek

Katarzyna Gazda

Aldona Gębka

Anna Pulikowska-Klimonda

Mirosław Redlicki

 

e-mail: gkh@zkwp.pl

                                                                                                                                                                                                             

GŁÓWNA KOMISJA SZKOLENIA PSÓW

 

Przewodniczący: Waldemar Federak
Zastępca Przewodniczącego: Waldemar Kosmalski
Zastępca Przewodniczącego: Leszek Siejkowski
Zastępca Przewodniczącego: Jacek Pazdan
Sekretarz: Zbigniew Łomiński
Członkowie: Małgorzata Kędziorek, Marcin Luciak
email: gksp@zkwp.pl

 

PREZYDIUM KOLEGIUM SĘDZIÓW

  

Przewodniczący: Janusz Opara
Wiceprzewodniczący: Andrzej Kaźmierski
Sekretarz: Tadeusz Chwalny
Członkowie: Tomasz Borkowski, Piotr Król, Leszek Salamon, Dorota Witkowska
Zastępcy członków: Andrzej Stepiński, Mirosław Redlicki


KAPITUŁA ODZNACZEŃ

 

Przewodniczący: Andrzej Mania
Członkowie: Tadeusz Chwalny, Stanisław Firlik, Iwona Magdziarska, Marek Trębala
email: kapitulaodznaczen@zkwp.pl

                                                                                                                                                    

KOMISJA DO SPRAW STANDARDÓW RAS

 

Członkowie: Anna Bogucka,Tomasz Borkowski, Barbara Larska, Andrzej Kaźmierski, Janusz Opara

 

 KOMISJA MŁODEGO PREZENTERA

 

Przewodnicząca: Dorota Witkowska
Wiceprzewodnicząca: Ina Malecka
Sekretarz:  
Członkowie: Agnieszka Małecka, Patrycja Mazur Szkodzińska, Aleksandra Szydłowska

 


psy stopka

ZKwP ZARZĄD GŁÓWNY

ALEJE JEROZOLIMSKIE 30/11 00-024 WARSZAWA

  Konto bankowe ZG ZKwP:
Millennium BIG BG S.A. IV O/Warszawa  12 1160 2202 0000 0000 5515 7116

Copyright © 2016. All Rights Reserved.