Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 14.09.2016 r. podjął następujące uchwały:
 


1. Przyjęto Regulamin Egzaminów Mondioringu.
2. Uchwalono, że od 1.01.2017 r. zostanie otwarta KW dla Polskiego Spaniela Myśliwskiego z 
jednoczesnym dopuszczeniem do udziału w wystawach jako rasa nieuznana. 
3. Zatwierdzono kalendarz wystaw krajowych i klubowych na 2017 rok.
4. Zatwierdzono 16 wystaw międzynarodowych na 2018 rok:


komzg
Nie zatwierdzone wystawy międzynarodowe na 2018 rok:

komzg1
5. Zatwierdzono wystawę Championów 08.04.2018 w Łodzi.

psy stopka


Copyright © 2016. All Rights Reserved.