Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 18.02.2015 r. podjął uchwałę :

O wstrzymaniu, jako OBOWIĄZKOWE badań DNA do czasu dopracowania procedur związanych z pobraniem materiału i ich badaniem.

Nadal badania DNA mogą być przeprowadzane w Oddziałach ZKwP wg dotychczasowych procedur, ale w formie dobrowolnej.

Decyzja wchodzi w życie z dniem opublikowania i jest ważna do odwołania.

Plenum Zarządu Głównego podjęło uchwałę o odwołaniu Kol. Anny Rogowskiej z funkcji Vice-przewodniczącej d/s Hodowlanych.
 

 

Zarząd Główny ZKwP informuje, że od 1 stycznia 2015 roku obowiązują następujące opłaty za wydanie dyplomów/certyfikatów:


- certyfikat użytkowości - 50 zł,
- dyplom Młodzieżowego Championa Polski - 60 zł (dla wystawców zagranicznych 30 EURO),
- dyplom Championa Polski - 60 zł (dla wystawców zagranicznych 30 EURO),
- dyplom Championa Polski Weteranów - 60 zł (dla wystawców zagranicznych 30 EURO).


Opłaty należy wnosić na konto ZG:
     Związek Kynologiczny w Polsce
     Nazwa banku:   Millenium BIG BG S.A. IV O/Warszawa
     Numer konta:   12 1160 2202 0000 0000 5515 7116

 

psy stopka


Copyright © 2016. All Rights Reserved.