Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 21.07.2017 r. podjął następujące uchwały:


1. Powołał rzecznika dyscyplinarnego przy Zarządzie Głównym - Róża Dembska-Biela.
2. Powołał zastępców rzecznika dyscyplinarnego przy Zarządzie Głównym: Anna Chrzanowska, Michał Tuszyński.
3. Powołał rzecznika prasowego Związku - Aneta Dopierała.
4. Powierzył obowiązki rzecznika prasowego Europejskiej Wystawy Psów Rasowych Kielce 2019 pani Anecie Dopierale.
5. Zdecydował o utworzeniu nowego oddziału Związku w Piasecznie.
6. Powołał zarząd tymczasowy oddziału w Piasecznie w składzie:
Blanka Borowiec-Szczepańska
Dorota Bodzio
Marek Czerniakowski
Magdalena Świętoń
Wojciech Trzebiecki
oraz powierzył mu zorganizowanie biura Oddziału, przygotowanie i przeprowadzenie pierwszego walnego zgromadzenia członków oddziału.
7. Przyznał oddziałowi w Piasecznie prawo do organizacji wystawy krajowej w dniu 19.11.2017 r.
8. Zatwierdził kalendarz wystaw krajowych i klubowych na rok 2018.

9. Zatwierdził wystawy międzynarodowe w roku 2019:
19-20/01 Lubin (organizuje oddział w Legnicy)
9-10/02 Katowice
24/02 Leszno - wystawa championów
6-7/04 Warszawa
27-28/04 Opole
11-12/05 Łódź
18-19/05 Kamionka (organizuje oddział w Rzeszowie)
25-26/05 Leszno
8-9/06 Bytom
15-16/06 Kraków
29-30/06 Szczecin
5-6-7/07 Wisła (organizuje oddział w Bielsku-Białej)
20-21/07 Konopiska (organizuje oddział w Częstochowie)
3-4/08 Kościelisko-Kiry (organizuje oddział w Zakopanem)
10-11/08 Sopot
17-18/08 Białystok
31/08-1/09 Rybnik-Kamień (organizuje oddział w Rybniku)
28-29/09 Wrocław
9/11 Poznań
10/11 Poznań
23-24/11 Kielce
14-15/12 Lublin
10. Przyjął zasadę, że wnioski o wystawy międzynarodowe składane będą i zatwierdzane z wyprzedzeniem trzech lat (obecnie składane są z dwuletnim wyprzedzeniem)
11. Zatwierdził następujące zmiany w Regulaminie Organizacyjnym Komisji Szkoleniowych ZKwP:
- w rozdziale I § 1 punkt 2 otrzymuje brzmienie „Podkomisje Dyscyplin”
- w rozdziale III § 2 punkt 3 otrzymuje brzmienie:
„GKSP działa w składzie siedmioosobowym z następującym podziałem funkcji:
a/ przewodniczący,
b/ trzech zastępców przewodniczącego,
c/ sekretarz,
d/ dwóch członków.”
- w rozdziale IV § 5 pkt otrzymuje brzmienie:
„Każda z Podkomisji Dyscyplin działa w składzie 3 do 6 osób z następującym podziałem funkcji:
a/ przewodniczący,
b/ zastępca przewodniczącego,
c/ sekretarz,
d/ do trzech członków.”
12. Powołał Główną Komisję Szkolenia Psów w rozszerzonym składzie:
Przewodniczący Tadeusz Roszkiewicz (O.Poznań)
Zastępca Przewodniczącego Grzegorz Galus (O.Kalisz)
Zastępca Przewodniczącego Katarzyna Drobik-Michalska (O.Sopot)
Zastępca Przewodniczącego Beata Kujawska (O.Legnica)
Sekretarz Andrzej Biliński (O.Bytom)
Członkowie Jacek Pazdan (O.Rzeszów)
                             Leszek Kalisz (O.Legnica)
13. Anulował uchwałę plenum ZG z dnia 14.12.2016 r. dokonując wykreślenia z Rozdziału 6 Podrozdział B Regulaminu Sędziów.i Asystentów Kynologicznych specjalności użytkowej "Dummy".

 

psy stopka


Copyright © 2016. All Rights Reserved.