Komunikat ZG ZKwP

 Komunikat ZG ZKwP w sprawie zakazu cięcia uszu i ogonów u psów - WIĘCEJ >

Aktualny stan prawny dotyczący cięcia uszu i ogonów w krajach należących do sekcji europejskiej FCI. 
Lista będzie aktualizowana na podstawie oficjalnych informacji otrzymywanych z poszczególnych krajów FCI -  WIĘCEJ > 
 

Uchwały Plenum

 26.07.2017 r. Zarząd Główny ZKwP na posiedzeniu plenarnym w dniu 21.07.2017 r. podjął następujące uchwały - WIĘCEJ >

14.12.2016 r. Zarząd Główny ZKwP informuje, że składka członkowska na 2017 rok nie ulega zmianie i wynosić będzie 70 zł

Inne

 Nowelizacja ustawy o ochronie zwierząt

List otwarty ZG ZKwP skierowany do Marszałka Sejmu RP Pana Marka Kuchcińskiego i Posłów RP

oraz odpowiedź w tej sprawie -czytaj więcej......

 


13.04.2015 r. Badania w kierunku dysplazji (HD/ED)
Od 13 kwietnia br. za wystawienie międzynarodowego potwierdzenia wyniku badania w kierunku dysplazji (HD/ED) 
będzie obowiązywała opłata w wysokości 30 zł  WIĘCEJ >

Zmiany w zasadach przyznawania tytułu Międzynarodowego Championa FCI - WIĘCEJ >

Zarząd Główny ZKwP uprzejmie informuje, że od dnia 1 września 2014 DEKLARACJA CZŁONKOWSKA będzie zawierać klauzulę o następującej treści: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych oraz publikowanie mojego wizerunku”.

Osoby, które wypełniły deklarację członkowską bez tej klauzuli proszone są o zgłaszanie ewentualnych zastrzeżeń do macierzystego Oddziału do dnia 30 września 2014 r. Od 1 października 2014 r. Związek Kynologiczny w Polsce uzna, że osoby które nie zgłosiły zastrzeżeń akceptują  treść klauzuli i wyrażają zgodę na przetwarzanie danych osobowych i publikowanie swojego wizerunku.

 

 
 WAŻNE

 UWAGA! 

Czas oczekiwania na rodowody, KW, nostryfikację:

 
Rodowód krajowy i KW –czas oczekiwania na wystawienie dokumentu przez biuro ZG ZKwP wynosi 14 dni roboczych


Rodowód eksportowy i KW – czas oczekiwania na wystawienie dokumentu przez biuro ZG ZKwP wynosi 14 dni roboczych


Nostryfikacja – czas oczekiwania na rejestrację rodowodu zagranicznego przez biuro ZG ZKwP wynosi 14 dni roboczych


Czas oczekiwania na rodowód, KW, nostryfikację liczony jest od momentu wpłynięcia dokumentów do biura ZG ZKwP z oddziału.

Termin odbioru rodowodu należy ustalić w oddziale podczas składania metryki.
Okres oczekiwania na dokumenty może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura ZG ZKwP