ZARZĄD GŁÓWNY

Zarząd Główny ( wybrany w wyborach na  Nadzwyczajnym Zjeździe Delegatów 4 września 2019 r.) w dniu 4.09.2019 r. ukonstytuował się w następująco:

Przewodnicząca  Anna Rogowska
 Wiceprzewodniczący do Spraw Organizacyjnych  Andrzej Szutkiewicz
 Wiceprzewodnicząca do Spraw Hodowlanych  Mariola Semik
 Sekretarz  Aleksander Skrzyński
 Skarbnik  Tadeusz Wirmański
 Członkowie Prezydium Waldemar Federak
 Małgorzata Wieremiejczyk-Wierzchowska
Członkowie Zarządu Głównego:

Elżbieta Augustyniak
Małgorzata Bożyk
Andrzej Brabletz
Bogusław Chmiel
Henryk Dymalski
Arkadiusz Goguła
Andrzej Jakubowski
Małgorzata Kędziorek
Waldemar Kosmalski
Zbigniew Łomiński
Robert Mroczko
Jerzy Okoński
Jacek Pazdan
Andrzej Perek
Leszek Siejkowski
Tomasz Sławik
Tomasz Sławiński
Sylwester Szumaczuk

 

Zastępcy członków Zarządu Głównego: Aleksadnra Sękowska-Miros
Aldona Gębka
Katarzyna Gazda
Aleksandra Trepanowska

                           


      

      
GŁÓWNA KOMISJA REWIZYJNA

Przewodniczący: Leszek Salamon
Wiceprzewodniczący: Zbigniew Mańkowski
Sekretarz: Jakub Rudziński


Członkowie GKR:       Grzegorz Gołębiowski
      Hanna Itzeli 
      Dominika Kubisz
      Dariusz Patrzałek
      Bogusław Pawłowski
      Ewa Pieńkowska
      Anna Rychlewska
      Viva Maria Soleckyj Szpunar
Zastępcy członków GKR:       Ireneusz Lelonek
      Marcin Gorazdowski
      Zofia Tosiak
      Marcin Luciak
      Maria Bruska
email:   prezydiumgkr@zkwp.pl 


 GŁÓWNY SĄD KOLEŻEŃSKI

 

Przewodniczący: Krzysztof Kradziecki
Wiceprzewodniczący: Tomasz Borkowski
Wiceprzewodniczący: Tadeusz Chwalny
Sekretarz: Anna Kuszewska- Szperl

 

e-mail:gsk@zkwp.pl, adres korespondencyjny: GSK ul.Rzeczna 3, 25-039 Kielce

 

Członkowie GSK:       Anna Bogucka
      Aneta Chrystoph
      Marek Czerniakowski
      Izabella Krasowska- Salamon
      Maciej Lipiec
      Anna Pakulska
      Małgorzata Sowińska- Trębala
      Andrzej Stępiński
      Joanna Szczepańska-Korpetta
      Barbara Wójcik
      Bernardetta Wysocka

Zastępcy członków GSK:       Robert Ossowski
      Aleksandra Zukal
      Marta Pietrzak
e-mail:       gsk@zkwp.pl

e

 RZECZNIK DYSCYPLINARNY

 

Rzecznik dyscyplinarny:  Iwona Krzyszowska
Zastępcy:  Anna  Szustakiewicz, Cezary Szczepaniak

 

RZECZNIK PRASOWY 

 

Rzecznik prasowy: Elżbieta Augustyniak
email: rzecznikprasowy@zkwp.pl


GŁÓWNA KOMISJA HODOWLANA

 

Przewodnicząca: Mariola Semik

Wiceprzewodnicząca:

Sekretarz:

Członkowie:

 Katarzyna Fiszdon

Ireneusz Lelonek

Katarzyna Gazda

Aldona Gębka

Anna Pulikowska-Klimonda

Mirosław Redlicki

 

e-mail: gkh@zkwp.pl

                                                                                                                                                                                                             

GŁÓWNA KOMISJA SZKOLENIA PSÓW

 

Przewodniczący: Waldemar Federak
Zastępca Przewodniczącego: Waldemar Kosmalski
Zastępca Przewodniczącego: Leszek Siejkowski
Zastępca Przewodniczącego: Jacek Pazdan
Sekretarz: Zbigniew Łomiński
Członkowie: Małgorzata Kędziorek, Marcin Luciak
email: gksp@zkwp.pl

 

PREZYDIUM KOLEGIUM SĘDZIÓW

  

Przewodniczący: Janusz Opara
Wiceprzewodniczący: Andrzej Kaźmierski
Sekretarz: Tadeusz Chwalny
Członkowie: Tomasz Borkowski, Piotr Król, Leszek Salamon, Dorota Witkowska
Zastępcy członków: Andrzej Stępiński, Mirosław Redlicki


KAPITUŁA ODZNACZEŃ

 

Przewodniczący: Andrzej Mania
Członkowie: Tadeusz Chwalny, Stanisław Firlik, Iwona Magdziarska, Marek Trębala
email: kapitulaodznaczen@zkwp.pl

                                                                                                                                                    

KOMISJA DO SPRAW STANDARDÓW RAS

 

Członkowie: Anna Bogucka,Tomasz Borkowski, Barbara Larska, Andrzej Kaźmierski, Janusz Opara

 

 KOMISJA MŁODEGO PREZENTERA

 

Przewodnicząca: Dorota Witkowska
Wiceprzewodnicząca: Ina Malecka
Sekretarz:  
Członkowie: Agnieszka Małecka, Patrycja Mazur Szkodzińska, Aleksandra Szydłowska