Co to jest przydomek hodowlany

Przydomek hodowlany to nazwa hodowli w której rodzą się szczenięta bez względu na rasę. 
Członek Związku, rozpoczynający prowadzenie hodowli jest zobowiązany wystąpić o zatwierdzenie przez Zarząd Główny przydomka hodowlanego.
Przydomek zgłasza się za pośrednictwem Zarządu Oddziału na formularzu. Członek Związku występując o rejestrację przydomka ma obowiązek zarejestrować go za pośrednictwem biura Zarządu Głównego ZKwP w Międzynarodowym Repertorium Przydomków w FCI. Żaden przydomek o brzmieniu identycznym lub zbliżonym do już zarejestrowanego (występujący w bazie ZKwP lub w bazie FCI ) nie może być zarejestrowany.
Brak zarejestrowanego przydomka uniemożliwia wydanie metryk dla szczeniąt.
Wszystkim szczeniętom urodzonym w jednym miocie nadaje się imiona zaczynające się na tę samą literę. Hodowca nie musi przestrzegać kolejności alfabetycznej przy nadawaniu imion szczeniętom z kolejnych miotów.

Jak uzyskać przydomek hodowlany

W tym celu należy wypełnić i złożyć „wniosek o rejestrację przydomka hodowlanego” w swoim oddziale ZKwP. Na wniosku znajduje się 5-pozycji, gdzie można wpisać propozycje nazwy swojego przydomka. Nie musimy wypełniać wszystkich pól, lecz należy pamiętać, że mamy większe szanse na zaakceptowanie nazwy przydomka, jeśli podamy więcej propozycji.  Oddział przesyła wniosek do biura Zarządu Głównego gdzie dokonywana jest wstępna weryfikacja, a następnie wniosek przesyłany jest  do FCI. Po akceptacji FCI przydomek jest rejestrowany w ZKWP a informacja ta trafia do oddziału.
Jeśli Państwo rozważają otwarcie hodowli proszę w pierwszej kolejności zadbać o rejestrację przydomka. Zdarzyć się może, że wszystkie propozycje przydomków zostaną odrzucone, ze względu na istniejące już lub podobnie brzmiące przydomki, dlatego warto sprawdzić swoje propozycje nazwy przydomka w bazie ZKwP i FCI.

POBIERZ BIEL       POBIERZ PRZYD ZKWP

Ważne

Na wniosku należy również zaznaczyć gdzie będzie pisany przydomek przed czy po imieniu psa np.: Mafia z RUDEGO BORU, lub RUDEGO BOKU Mafia.
Ważna jest również pisownia, przydomek piszemy literami pisanymi (każdy z członów nazwy zaczynamy dużą literą), a imię psa piszemy drukowanymi literami.
Powinniśmy pamiętać o tym, że szczenięta urodzone w jednym miocie  muszą mieć imiona rozpoczynające się o tej samej litery, kolejność alfabetyczna przy następnych miotach nie jest ważna.
FCI nie uznaje polskich znaków czyli litera ł będzie występować jako l , i tak samo z ć,ś,ż,ź itp. Tak samo jest w przypadku znaków interpunkcyjnych.
W nazwie przydomka nie można umieścić słowa „FCI” lub „hodowla”.

Przekazanie nazwy przydomka i zmiany w obrębie własności

Zarejestrowany przydomek jest chroniony, może zostać przekazany innemu hodowcy na pisemny wniosek właściciela lub w drodze dziedziczenia po pisemnym zatwierdzeniu przez Zarząd Główny. Wszelkie formalności związane z nazwą przydomka załatwiane są w oddziale Związku.

 

 

Tabela opłat
Okres oczekiwania na dokumenty może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od biura ZG ZKwP
Rodzaj dokumentu Czas oczekiwania od momentu wpłynięcia dokumentu do biuraZG Cena dla PLN   Procedura
Rejestracja w ZKwP + FCI Biuro ZG ZKwP po weryfikacji propozycji przydomka przesyła otrzymany wniosek do FCI lub zwraca do oddziału, jeśli propozycje nazw są już zarejestrowane. Czas oczekiwania na rejestrację przydomka uzależniony jest od zatwierdzenia wniosku w FCI. Procedura rejestracji w FCI może potrwać 2-3 miesiące. 120,00  Za pośrednictwem oddziału. Oddział przesyła wniosek do biura ZG
Rejestracja w FCI Biuro ZG ZKwP przesyła otrzymany wniosek do FCI. Czas oczekiwania na rejestrację przydomka uzależniony jest od zatwierdzenia wniosku w FCI. Procedura rejestracji w FCI może potrwać 2-3 miesiące.     
60,00 Za pośrednictwem oddziału. Oddział przesyła wniosek do biura ZG
Rejestracja przydomka FCI w ZKwP (gdy zagraniczny hodowca przeprowadza się do Polski) Biuro ZG ZKwP przesyła otrzymany wniosek do FCI. Czas oczekiwania na rejestrację przydomka uzależniony jest od zatwierdzenia wniosku w FCI. Procedura rejestracji w FCI może potrwać 2-3 miesiące. 120,00 Właściciel przedstawia potwierdzenie rejestracji przydomka w FCI i potwierdzenie wyrejestrowania przydomka z poprzedniego kraju. Oddział przygotowuje wniosek z nazwą hodowli
Wyrejestrowanie przydomka FCI z ZKwP (gdy hodowca przeprowadza się na stałe za granicę i tam będzie rejestrował przydomek) 7 dni roboczych 120,00 Za pośrednictwem oddziału. Potwierdzenie członkostwa oraz podanie głównego właściciela wraz z jego adresem
Duplikat przydomka (potwierdzenie własności nazwy hodowli) 7 dni roboczych 60,00 Za pośrednictwem oddziału. Potwierdzenie członkostwa oraz podanie głównego właściciela
Zmiany w obrębie własności przydomka 7 dni roboczych 120,00 Za pośrednictwem oddziału. Potwierdzenie członkostwa oraz podanie głównego właściciela
Anulowanie nazwy przydomka hodowlanego 7 dni roboczych 120,00 Za pośrednictwem oddziału. Potwierdzenie członkostwa oraz podanie głównego właściciela