Dyplom wydaje Zarząd Główny ZKwP na pisemny wniosek zainteresowanego.

 UWAGA! CHAMPIONATY ZMIANA

Przypominamy, że od 1 sierpnia  2017 r. biuro Zarządu Głównego bezpłatnie wystawia i wysyła potwierdzenia przyznania tytułu Championa (Championa Polski, Młodzieżowego Championa Polski, Championa Polski Weteranów) w wersji elektronicznej (kopia dyplomu w formacie PDF) - wyłącznie dla członków ZKwP.

Na życzenie właściciela psa biuro ZG drukuje i wysyła odpłatnie dyplom w formie papierowej. ZG ZKwP ustalił opłatę za wydruk i wysyłkę wersji papierowej w wysokości 60,00 zł.
UWAGA! Przesyłając wniosek o Championat prosimy w treści maila dodać informację o wydruku wersji papierowej i dołączyć potwierdzenie przelewu.

Uchwała obowiązuje od dnia 20.01.2018 r

Organizator wystawy ma 30 dni od daty wystawy na przesłanie sprawozdania powystawowego do Zarządu Głównego na podstawie, którego weryfikuje się podania o tytuł championa. Po wpłynięciu sprawozdania biuro ZG wystawia dyplom i przesyła dokument  tylko w formie elektronicznej. Dyplom wystawiony zostanie na podstawie danych zawartych w rodowodzie.


Tytuł „Młodzieżowy Champion Polski” może być przyznany na podstawie 3-krotnie uzyskanego tytułu Zwycięzcy Młodzieży, od 3 różnych sędziów na wystawach, w tym co najmniej jednej wystawie specjalistycznej, klubowej lub międzynarodowej, bez określonego przedziału czasu.

Uchwały Zjazdu Delegatów  27-28.05.2017 w sprawie zwolnienia z opłat za wystawienie dyplomów Champion Polski, Młodzieżowy Champion Polski, Champion Polski Weteranów, certyfikatów użytkowości dla członków ZKwP obowiązują od 1 sierpnia 2017 r.

Wypełnij wniosek ON-LINE o wydanie dyplomu Młodzieżowego Championa Polski