Certyfikat użytkowości

Certyfikat użytkowości (wg wzoru FCI) wydaje się dla:
- psów ras obronnych - posiadających co najmniej dyplom IPO-V
- psów ras myśliwskich - posiadających dyplom co najmniej III° z konkursów
- chartów - Posiadających ważną licencję wyścigów torowych lub terenowych, które  w okresie czasu większym jak 1 rok i 1 dzień co najmniej dwa razy brał udział w międzynarodowych wyścigach torowych lub terenowych z prawem do CACIL.
-psów pasterskich – z zaliczonym testem HWT TS i CS
-psów zaprzęgowych- posiadających licencje psa zaprzęgowego

Procedura:
Do biura Zarządu Głównego należy przesłać drogą elektroniczną certyfikaty@zkwp.pl,podpisany wniosek o wydanie certyfikatu, do którego załącza się:
-potwierdzoną kopię karty ocen z przeprowadzonych egzaminów
- potwierdzoną kopię legitymacji członkowskiej Związku, dokumentującą opłatę składki członkowskiej za bieżący rok
W ciągu miesiąca od daty otrzymania wniosku biuro ZG wysyła właścicielowi psa/suki certyfikat użytkowości w formie elektronicznej.
Dokument wystawiany jest jeden raz w życiu psa.

Uchwały Zjazdu Delegatów  27-28.05.2017 w sprawie zwolnienia z opłat za wystawienie certyfikatów użytkowości dla członków ZKwP obowiązują od 1 sierpnia 2017 r.