2019.jpg

 

AKTUALNOSCI X
ZANIMKUPISZPSA X
SZCZENIETAIREPRODUKTORY X
DOKUMENTYIPROCEDURY X

 

SPRAWYHODOWLANE X
REGULAMINYFORMULARZE X
SZKOLENIE X
WYSTAWY X

 

 

Aktualności

KOMUNIKAT ZG


UCHWAŁY ZARZĄDU GŁÓWNEGO Z 28.09.2018 R.


WYNIKI RANKINGU WYSTAWOWEGO


Komunikat Zarządu Głównego w sprawie dopuszczenia do hodowli wyżłów po wprowadzeniu zmian w Ustawie Prawo Łowieckie


Zmiany w przepisach związanych z ochroną i przetwarzaniem danych osobowych


STANOWISKO ZARZĄDU GŁÓWNEGO W SPRAWIE PROJEKTU NOWELIZACJI USTAWY O OCHRONIE ZWIERZĄT

WIĘCEJ.....

 Za zgodą autorek zamieszczamy tekst artykułu Ewy Niemiec i Marty Nowakowskiej, jaki ukazał się w 2017 roku w Przeglądzie Prawa i Administracji Uniwersytetu Wrocławskiego. (PDF) 


W DNIU 26.01.2016 r. SEJM UCHWALIŁ

 zmianę ustawy o ochronie zwierząt, dotyczącą wyłącznie zaostrzenia kar za znęcanie się nad zwierzętami. Kwestie budzące żywe zainteresowanie i zaniepokojenie członków Związku nie wchodziły w zakres uchwalonej nowelizacji. 


REGULAMIN WYSTAW, SEDZIÓW I ASYSYTENTÓW

W zakładce Regulaminy, formularze pojawiły się uzupełnione wersje Regulaminów  


DYPLOM CHAMPIONA

Biuro Zarządu Głównego bezpłatnie wystawia i wysyła potwierdzenia przyznania tytułu Championa (Championa Polski, Młodzieżowego Championa Polski, Championa Polski Weteranów) w wersji elektronicznej (kopia dyplomu w formacie PDF) - wyłącznie dla członków ZKwP.

Na życzenie właściciela psa biuro ZG drukuje i wysyła odpłatnie dyplom w formie papierowej. ZG ZKwP ustalił opłatę za wydruk i wysyłkę wersji papierowej w wysokości 60,00 zł.
UWAGA! Przesyłając wniosek o Championat prosimy w treści maila dodać informację o wydruku wersji papierowej i dołączyć potwierdzenie przelewu.

Uchwała obowiązuje od dnia 20.01.2018 r. 


WYSOKOŚĆ SKŁADKI CZŁONKOWSKIEJ

NA 2018 ROK NIE ULEGŁA  ZMIANIE                      I WYNOSI  70 ZŁOTYCH. 


KOMUNIKAT ZARZĄDU GŁÓWNEGO

W związku z licznymi pytaniami Członków Związku, dotyczącymi projektu nowelizacji ustawy o ochronie zwierząt, informujemy, że Zarząd Główny ZKwP koncentruje się na skuteczności prowadzonych w tej sprawie działań, a nie na medialnym ich nagłośnieniu. Zarząd Główny ZKwP ma pełną świadomość niebezpieczeństw, jakie - wbrew intencjom autorów nowelizacji - stwarzają dla praw i dobrostanu zwierząt domowych niektóre zapisy projektu ustawy. 


GOŃCZY POLSKI


ZMIANY W STATUCIE


ELEKTRONICZNE POTWIERDZENIE NOSTRYFIKACJI


ELEKTRONICZNA KOPIA RODOWODU

Składając metrykę w Oddziale na realizację rodowodu podaj swój adres mailowy.

więcej...

 

 


psy stopka