MIĘDZYNARODOWE CHAMPIONATY FCI


Zasady przyznawania

Prawo do uzyskania tytułu Międzynarodowego Championa FCI mają psy:
1. należące do ras ostatecznie uznanych przez FCI, zgodnie z nomenklaturą ras FCI.
2. zarejestrowane w księgach hodowlanych uznanych przez FCI (rejestracja w księdze wstępnej nie jest brana pod uwagę).
3. czystej rasy - psa uznaje się za psa czytej rasy, gdy posiada on kompletny, minimum trzypokoleniowy rodowód (14 przodków), a jego przodkowie zarejestrowani są w uznanych przez FCI księgach hodowlanych lub księgach wstępnych (Zgromadzenie Generalne FCI, Mediolan, czerwiec 2015), z podaniem ich nazwy, skrótów nazw uznanej przez FCI księgi rodowodowej/księgi wstępnej oraz numerów rejestracyjnych.
Ponadto pies musi spełnić warunki niezbędne do przyznania stosownych wniosków (CACIB, CACIT, CACIRT, CACIL, CACIAG, CACIOB), określone w odrębnych międzynarodowych regulaminach FCI oraz inne wymagania wymienione w poniższym regulaminie.

Zasady przyznawania tytułu Międzynarodowego Championa FCI (plik PDF - wersja polska)

Zasady przyznawania tytułu Międzynarodowego Championa FCI (plik PDF - wersja oryginalna)

Zasady przyznawania tytułu Międzynarodowego Championa Piękności Młodzieży (C.I.B.-J) oraz Międzynarodowego Championa Piękności Weteranów (C.I.B.-V)WNIOSKI DO POBRANIA

Wniosek o przekształcenie rezerwowego wniosku CACIB (Res.CACIB) w CACIB

Wniosek (plik DOC) należy pobrać, wypełnić, a następnie przesłać do Biura ZG ZKwP na adres: rcacib@zkwp.pl

Wniosek o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PIĘKNOŚCI (C.I.B.), dla ras NIE podlegających próbom pracy

Wniosek (plik DOC) należy pobrać, wypełnić, a następnie przesłać do Biura FCI na adres: champion@fci.be

Wniosek o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA WYSTAWOWEGO (C.I.E.), dla ras podlegających próbom pracy

Wniosek (plik DOC) należy pobrać, wypełnić, a następnie przesłać do Biura FCI na adres: champion@fci.be


Wnioski o championaty, które należy pobrać, wypełnić i przesłać do Biura ZG ZKWP

Wniosek o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PIĘKNOŚCI (C.I.B.), dla ras podlegających próbom pracy

Wniosek o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PIĘKNOŚCI MŁODZIEŻY (C.I.B.-J)

Wniosek o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PIĘKNOŚCI WETERANÓW (C.I.B.-V)

Wniosek o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PRACY (C.I.T.) dla ras z grup 1, 2 oraz 3

Wniosek o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PRACY (C.I.T.) dla ras z grup 3 i 4

Wniosek o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PRACY (C.I.T.) dla ras z grup 6 i 8

Wniosek o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PRACY (C.I.T.) dla wyżłów brytyjskich z grupy 7

Wniosek o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PRACY (C.I.T.) „testy myśliwskie”/C.I.T. (ec) dla wyżłów kontynentalnych z grupy 7

Wniosek o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PRACY (C.I.T.) „field trial”/C.I.T. (ft) dla wyżłów kontynentalnych z grupy 7

Wniosek o łączony tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PIĘKNOŚCI I PRACY (C.I.B.T.)

Wniosek (plik DOC) należy pobrać, wypełnić, a następnie przesłać do Biura ZG ZKwP na adres: interchampionaty@zkwp.pl
Po weryfikacji wniosek zostanie niezwłocznie przesłany do Biura FCI.


Wnioski o inne championaty:

Wniosek o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA WYŚCIGOWEGO

Wniosek o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA PIĘKNOŚCI I UŻYTKOWOŚCI (C.I.B.P.)

Wniosek o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA AGILITY (C.I.A.G.)

Wniosek o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA POSŁUSZEŃSTWA (C.I.O.B.)

Wniosek o tytuł MIĘDZYNARODOWEGO CHAMPIONA ZAWODÓW PASTERSKICH (C.I.T.R.)

Wniosek (plik DOC) należy pobrać, wypełnić, a następnie przesłać do Biura ZG ZKwP na adres: interchampionaty@zkwp.pl
Po weryfikacji wniosek zostanie niezwłocznie przesłany do Biura FCI.